Läs senare

Stöd för att sätta betygen B och D

Hur ska läraren kunna avgöra när betygen B och D ska sättas när det inte finns några kunskapskrav för dessa betygssteg? Det försöker Skolverket svara på i ett nytt stödmaterial.

16 jan 2013

Enligt bestämmelserna ska dessa betyg sättas när eleven uppfyller alla kraven för betygssteget under och till övervägande del kraven för betygssteget över.

Men vad betyder övervägande del? Skolverket skriver att läraren måste analysera hur stora delar av det överliggande kunskapskravet som eleven uppfyllt. Men också bedöma hur betydelsefulla dessa delar är utifrån det syfte och det centrala innehåll som finns i kursplanerna.

ur Lärarförbundets Magasin