Läs senare

Stöd för förskoleklass – men inte från Alliansen

Många kommuner och myndigheter är positiva i sina remissvar till en obligatorisk förskoleklass, enligt regeringens modell. Allianspartierna är dock fortsatt kritiska.

01 Mar 2016

Att få igenom förslaget om obligatorisk förskoleklass i riksdagen utan förhandling och eftergifter ser mörkt ut för regeringen.

– Vi kommer att hålla fast vid vårt förslag om en tioårig grundskola med fokus på kunskap. Om man sedan kallar det första året för förskoleklass eller år 1 spelar mindre roll, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.
 

Allianspartierna vill se större förändringar av förskoleklassen än att, som de ser det, bara göra den obligatorisk. 

– De som undervisar 6-åringarna måste ha rätt verktygslåda och kompetens när det gäller bedömning och inlärningspedagogik i exempelvis matematik och språk, säger Camilla Waltersson Grönvall.
 

Hon poängterar att det inte handlar om att förskollärare ska bytas ut mot lärare. Däremot vill hon att förskollärarnas kompetens ska utredas så de som behöver får den fortbildning som krävs för att klara kunskapsuppdraget när det gäller 6-åringarna.
 

Tunga skolmyndigheter som Skolverket och Skolinspektionen är dock positiva till regeringens förslag och även en stor andel kommuner, enligt Altingets genomgång av remissvaren.

Lärarförbundet vill också se en obligatorisk förskoleklass. Svenskt Näringsliv vill däremot se att förskoleklassen omformas till årskurs 1 mer likt Alliansen förslag. Sveriges kommuner och landsting på riksplanet är splittrat på samma sätt som partierna i riksdagen, visar remissvaren. 
 

Regeringen har ännu inte kommit med några inviter till förhandlingar, enligt Waltersson.

– Vi är beredda att diskutera med regeringen men då krävs det konkreta förslag, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin