Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Stöd för nyanlända

Små kommuner som tagit emot många flyktingar kan få hjälp av specialteam
från Skolverket.

14 nov 2016

Att söka riktade statsbidrag från Skolverket kräver mycket tid och resurser. I synnerhet för landets minsta kommuner. Statskontoret och Riksrevisionen har tidigare kritiserat systemet för att vara orättvist, inte minst eftersom det ofta är just småkommunerna som är i störst behov av insatser.

Nu testar Skolverket ett nytt grepp för att komma till rätta med snedfördelningen. Med uppsökande specialteam och riktade insatser på fältet är målsättningen att landets minsta kommuner lättare ska kunna ta del av statsbidragskakan. Den nya modellen fokuserar på nyanlända elevers skolgång.

— Många kommuner har stora utmaningar framför sig för att kunna erbjuda nyanlända barn och unga en bra skolgång. Målsättningen med insatserna är att skolorna ska ha bra likvärdighet och kvalitet samt att kunskapsresultaten ska höjas, säger Anna Österlund, enhetschef för nyanländas lärande på Skolverket.

I ett första skede valdes de 20 kommuner ut som ansågs ha störst behov av riktade insatser. Sedan dess har ytterligare 20 tillkommit och fler står på tur. Insatsen pågår till och med 2019.

Myndighetens tre team har sedan i våras haft regelbundna träffar på de utvalda orterna, från Simrishamn i söder till Pajala i norr.

Första steget var att göra en genomarbetad analys av läget, det andra att ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra undervisningen och måluppfyllelsen för nyanlända.

Under hösten inleddes del tre — att koka ner kommunernas digra önskelistor med förslag till några få konkreta projekt som har potential att få riktade statsbidrag.

— Utmaningen är att få in förslagen i den ordinarie verksamheten, det knepiga är att kommunerna hela tiden måste ta resurser ur verksamheten för att kunna förverkliga dem. De måste satsa själva för att kunna gå vidare, säger Mats Wennerholm, Skolverkets team för de sydligaste kommunerna.

Skolverkets förhoppning med projektet är att kunna stötta på ett sätt man inte kunnat tidigare.

— Med riktade insatser kan vi gå direkt in med stöd. Då blir möjligheterna större att bidra till de här kommunernas utvecklingsarbete så att elevernas lärande förbättras, säger Mats Wennerholm.

Vägleds under tre terminer

Skolverket har valt ut 20 kommuner som erbjuds riktade insatser. Varje halvår tillkommer 20 nya huvudmän. Samarbetet pågår under tre terminer. Insatserna pågår till 2019 och ska sedan utvärderas. De första kommunerna är:

 • Borgholm
 • Dorotea
 • Gotland
 • Götene
 • Hultsfred
 • Kramfors
 • Laxå
 • Lessebo
 • Ljusnarsberg
 • Norberg
 • Olofström
 • Pajala
 • Ragunda
 • Simrishamn
 • Sunne
 • Torsås
 • Åsele
 • Älvdalen
 • Östra Göinge
 • Överkalix
Dessutom ingår Kalmarsunds gymnasieförbund.

ur Lärarförbundets Magasin