Läs senare

Stöd på nya språk

02 okt 2015

För nyanlända kan studiehandledning på modersmålet främja lärandet då svenskakunskaperna är begränsade.
Inläsningstjänst erbjuder sedan i våras studiestöd inlästa på arabiska och somaliska. Nu under hösten arbetar de vidare med språken dari och tigrinja.

De inlästa studiehandledningarna finns i matematik samt i SO- och NO-ämnena för årskurserna 1—9.

Läs vidare

En lista med vilka läromedelsserier som är aktuella finns på inlasningstjanst.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin