Läs senare

Stöd till eleverna viktigare än högre lön

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, konstaterar att frågan om extra anpassningar och särskilt stöd påverkar både eleverna och lärarna.
— Det skapar en samvetsstress hos lärare när de ser problemen utan att få förutsättningar att ta hand om dem. Vi ser att sjukskrivningarna ökar bland lärare, säger hon.

av Lenita Jällhage
08 feb 2017
08 feb 2017
Johanna Jaara Åstrand.

Frågan om satsningar på särskilt stöd till elever står högst på önskelistan bland lärare — till och med högre än höjda lärarlöner, enligt en undersökning som Lärarförbundet/Novus gjort på webben med 1 547 lärare förra året.

Hela 97 procent ansåg att satsningar på särskilt stöd var mycket eller ganska viktigt för att höja kunskapsresultaten i svensk skola.

Ni var positiva till den nya lagen. Var ni naiva?

— Nej, det spelar inte någon roll vilket lagstöd som finns om inte förutsättningarna finns att sätta in stöd, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon lyfter fram bristen på speciallärare, specialpedagoger och annan stöd- och specialkompetens på skolorna. Bristen på behöriga lärare skapar svårigheter att anpassa undervisningen i klassrummen med exempelvis tvålärarsystem eller andra åtgärder. En del lärare behöver även få vidareutbildning för att öka sin kompetens om elever i behov av stöd.

Rektorerna behöver både resurser och mandat för att kunna driva elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd, poängterar hon. Resurserna behöver också riktas till de skolor och elever som har störst behov.

— Det ska inte vara elever på de skolor där föräldrar skriker högst som får mest resurser utan de som har störst behov.

ur Lärarförbundets Magasin