Läs senare

”Stödet till lärare kommer att raseras”

Regeringen vill lägga ned Sveriges fyra didaktiska resurscentrum för NO-ämnen. Ett konkret och klassrumsnära stöd till lärare riskerar att raseras. Det skriver 12 forskare i naturvetenskapliga ämnen från universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala i en debattartikel i Lärarnas tidning.

av Niklas Arevik
28 nov 2013
28 nov 2013

I september föreslog Skolverket till regeringen att Linköpings universitet ska få driva ett nytt ämnesdidaktiskt centrum för naturvetenskap och teknik. För att finansiera detta föreslås att de befintliga resurscentren läggs ned.

Det gäller Centrum för tekniken i skolan vid Linköpings universitet, Kemilärarnas resurscentrum vid Stockholms universitet, Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet.

Nu skriver 12 forskare i naturvetenskapliga ämnen ett upprop mot förslaget i Lärarnas tidning.

De hävdar i debattartikeln att det konkreta och klassrumsnära stödet till lärare, från förskola till gymnasium, som dessa center har byggt upp under lång tid inte kan ersättas. I stället menar de att dessa verksamheter kommer att raseras om riksdagen klubbar igenom förslaget den 10 december.

ur Lärarförbundets Magasin