Läs senare

Stopp för besparingarna i Malmö: ”Svårt veta hur det går”

KOMMUNKRISENDet blir ett tillfälligt stopp för besparingarna på grundskolan i Malmö stad, efter att en samlad opposition gav rött ljus.
– Det är svårt att säga hur det går, säger Marie Wall Almquist, Lärarförbundets ordförande i kommunen.

av Emma Olsson
17 dec 2019
17 dec 2019

Planen var att spara 50 miljoner kronor på grundskolan. Nu kräver oppositionen – Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – i stället att kommunstyrelsen och de styrande partierna Socialdemokraterna och Liberalerna skjuter till extra pengar.

– Vi kräver att grundskoleförvaltningens budgetram ska ha täckning för uppräkning för löner och priser. Det finns också en skrivelse om att vi ska ha samma nivå på verksamheten som budgetåret 2019, säger vice ordförande i utbildningsnämnden, John Eklöf (M).
Besparingarna skulle ske samtidigt som det blir fler elever i skolan, en ökning på 1 700 elever under 2020.

– I budget är det vissa nedskärningar, men det är inte några jättestora minskningar. I kronor och ören pratar låter det mycket när vi har stora budgetar. Men det rör det sig om mindre än en procent, säger Anders Malmquist, grundskolechef i Malmö stad.

John Eklöf (M), utbildningsnämndens vice ordförande, håller inte med om besparingarnas storlek.

– Jag delar inte hans analys. Man kan tycka att 50 miljoner kan låta lite när den totala budgeten är 4,9 miljarder, men det får direkta konsekvenser för Malmös elever. Någonstans måste pengarna tas, någonstans måste någon lämna sin anställning i värsta fall. Det är ingen som kan säga något annat, säger han.

Pengarna skulle hämtas genom att minska hemspråksundervisningen i förskoleklass, antalet elevassistenter, samt att obehöriga lärare på vissa skolor inte skulle få förlängd tjänst. Samtidigt skulle anslaget till avdelningen pedagogisk inspiration minska, en förvaltning som bland annat hjälper skolor i likvärdighets- och värdegrundsfrågor.

– Sen slår besparingarna olika mot olika skolor, om man har elevökningar eller elevminskningar så påverkas man olika mycket. Sen har det blivit diskussion i föräldragrupper såklart på de skolor som får större anpassningar, som har lett till en viss medial debatt, säger Anders Malmquist.

– Redan innan budgeten lades så är Malmös skolor underfinansierade. Malmö lägger mindre pengar än Stockholm och Göteborg, och riksgenomsnittet för all del. Det är en stor utmaning i och med att vi får fler elever. Och med den föreslagna budgeten så innebär det att skolor i Malmö få allvarliga konsekvenser. Vi vet att det finns skolor som kommer att behöva göra sig av med personal om den går igenom, säger John Eklöf.

Kommunstyrelsen kommer så småningom att fatta beslut om extra resurser. John Eklöf räknar med beslut i slutet av januari eller början av februari.

– Det är väldigt svårt att säga något om hur det går. Politikerna säger att det inte finns pengar. Men nu får de fundera en extra gång, säger Marie Wall Almquist, ordförande i Lärarförbundet Malmö, som nu kan pusta ut en tid.

Uppgiften om att obehöriga lärare skulle ersätta dem med legitimation, som en besparingsåtgärd, dementerar grundskolechefen Anders Malmquist.

– Det är inget vi står bakom. Det uttalande kommer från en representant för Lärarnas Riksförbund. Vi skulle aldrig prioritera obehöriga före behöriga, säger han.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin