Läs senare

Stopp för grundskolepedagoger i Malmö

LärarbristMalmö stad kommer inte att fastanställa obehöriga så kallade grundskolepedagoger på lärartjänster. Politikerna backar från det kontroversiella förslaget efter påtryckningar från lärarfacken.
– Jag ser ingen anledning till att just vi i Malmö ska driva den här frågan, säger skolkommunalrådet Anders Rubin (S) till Lärarnas tidning.

av Stefan Helte
24 okt 2017
24 okt 2017

Som Lärarnas tidning tidigare har berättat har grundskoleförvaltningen i Malmö under hösten lagt fram ett förslag om att inrätta den nya befattningen grundskolepedagog för att komma åt bristen på behöriga lärare. Det handlar om att ge fast anställning till de vikarierande akademiker som nu har ett undervisande uppdrag, men som saknar lärarutbildning.

Eftersom det strider mot skollagen att tillsvidareanställa obehöriga på lärartjänster ville grundskoleförvaltningen få undantag från skollagen av utbildningsdepartementet och bli en nationell pilotkommun.

Anders Rubin (S).

Lärarfacken dömde kraftfullt ut förslaget. Och nu har politikerna i Malmö alltså bestämt sig för att inte genomföra det.

– Skollagen är ett hinder för att vi ska kunna rekrytera rätt sorts personal till skolan. Men att hitta behöriga lärare är inte ett större hinder i Malmö än någonstans. Så därför känns det inte motiverat att vi ska dra på oss en stor diskussion i den här frågan, säger Malmös skolkommunalråd Anders Rubin.

Ville ni inte ta den striden?

– Nej, det här blev väldigt snabbt en riksfråga där regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting och lärarfacken skulle blandas in. Och vi ser ingen anledning att göra storpolitik av det här. Men nu är frågan väckt. Vill någon annan driva den får de göra det.

Vad har lärarfackens invändningar betytt för ert ställningstagande?

– Jo, men det är klart att det har spelat roll. Vi förstår att det här väcker fackligt motstånd, säger Anders Rubin.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand välkomnar beskedet:

– Det är klokt att politikerna drar tillbaka förslaget.

Hon har personligen talat med den politiska ledningen i Malmö för att få dem att inte genomföra tjänstemannaförslaget.

– Jag har förståelse för att Malmö liksom alla andra kommuner brottas med lärarbristen och letar efter nya lösningar. Men det måste ske på ett ansvarsfullt sätt – inte genom att underminera lärarlegitimationsreformen. Vi säger blankt nej till alla förslag som handlar om att eleverna inte får rätt till behöriga och utbildade lärare.

Bara behöriga får fastanställas

  • Enligt skollagen ska endast behöriga och legitimerade lärare ansvara för undervisningen. I andra hand får obehöriga anställas på lärartjänster, men endast som vikarier.
  • Enligt tjänstemannaförslaget i Malmö stad skulle staden ansöka om att på försök få tillsvidareanställa obehöriga lärare som grundskolepedagoger.
  • En grundskolepedagog ska enligt förslaget ha akademisk utbildning och minst två års erfarenhet av att arbeta med barn och unga. De ska få stöd av legitimerade lärare i arbetet.

Källa: Skolverket och Malmö stad

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin