Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Stor brist på behöriga ämneslärare

Akut brist på behöriga lärare väntar i flera ämnen. En genomgång av Skolverkets siffror visar att framför allt språklärarna är alldeles för få.

23 sep 2013

Spanska är det populäraste språkvalet i grund- och gymnasieskolan, med uppskattningsvis 180 000 elever detta läsår. Men hittills finns färre än 1 500 legitimerade spansklärare, visar en sammanställning som TT fått av Skolverket.

Lärarlegitimation blir snart ett krav för att få fast anställning och rätt att sätta betyg. Även om alla legitimerade spansklärare skulle vara i tjänst är skolornas behov inte ens täckt till hälften.

På sikt ska även kinesiska införas brett i gymnasieskolan som språkval. Men antalet legitimerade mandarinlärare hittills är bara 34 stycken.

Sammanställningen visar också att ett av skolans största och mest centrala ämne, matematik, saknar flera tusen behöriga lärare. Tillgången till lärare i kemi, fysik och kemi ser på papperet ut att vara god, men mycket tyder på att många med adekvat utbildning sysslar med annat.
– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det blir mycket svårt att besätta alla tjänster med lärare som har rätt behörighet. Det kommer att ta ett antal år, säger enhetschef Niclas Westin vid Skolverket till TT.

Han påpekar att övergångsregler kommer att förbättra läget, men inte lösa situationen. Skolverket bedömer att ungefär hälften av alla högstadielärare och en tredjedel av gymnasielärarna undervisar i ämnen de inte har utbildning i.

Lärarlegitimation

  • Från och med den 1 december 2013 måste den lärare som börjar på en ny, fast tjänst ha legitimation.
  • Legitimerade lärare ska ha en utbildning som är avsedd för den undervisning de bedriver, det vill säga för rätt ämnen och rätt årskurser.
  • Lärarlegitimation visar lärarens behörighet. Etappvis införs krav på legitimation för att få ansvara för undervisning och sätta betyg.
  • De som anställdes före juli 2011 måste ha legitimation senast i juli 2015.
  • Om arbetsgivaren inte lyckats hitta en person med rätt legitimation kan en annan lärare anställas, men bara ett år i taget. (TT)

Så många har legitimation

Antal behöriga ämneslärare som fått legitimation av Skolverket. Lärarna är legitimerade för att undervisa i årskurs 7-9 och/eller gymnasiet. Lärare som har behörighet för ett ämne på gymnasiet har det även för högstadiet, men inte tvärtom.

 

Svenska

12 419

Historia

11 560

Engelska

10 228

Matematik

9 972

Religion

8 083

Biologi

7 673

Samhällskunskap

7 594

Kemi

6 686

Fysik

6 341

Geografi

6 271

Idrott och hälsa

5 132

   

Moderna språk

 

Tyska

                       2 339

Franska

                       2 076

Spanska

                       1 479

Italienska

                       208

Ryska

                       172

Finska

                       125

Arabiska

                       73

ur Lärarförbundets Magasin