Läs senare

Stor lärarpotential i befolkningen

1,6 miljoner människor i Sverige hade kunnat tänka sig bli lärare om de valt yrke i dag, enligt en undersökning som Lärarförbundet har gjort. Bland de yngre kan flera hundratusen tänka sig det yrkesvalet.

15 jan 2016

Opinionsundersökningsföretaget Novus ställde på uppdrag av Lärarförbundet frågan ”Om du skulle välja yrke i dag, skulle du kunnat tänka dig att bli lärare?” till drygt 1.000 personer mellan 18 och 79 år.  22 procent svarade ”Ja, absolut” eller ”Ja, troligtvis”.
 

Lärarförbundet har räknat ut att omsatt till hela Sveriges befolkning innebär det att 1,6 miljoner personer kan tänka sig bli lärare. 
 

Tittar man på de som i praktiken har störst möjlighet att fortfarande välja yrket – de yngre – visar sig intresset vara ännu större. I åldrarna 18 till 29 år är andelen 30 procent. Det motsvarar 465.000 personer.  
 

Intervjuerna har genomförts med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel bland allmänheten, 18–79 år. Undersökningen har genomförts som webbenkät. Totalt omfattar undersökningen 1.015 intervjuer med en svarsfrekvens om 53 procent.

ur Lärarförbundets Magasin