Läs senare

Stor studie: Intellekt viktigare än social förmåga i skolan

ForskningVad är viktigast att lära sig i skolan: social kompetens eller intellektuell förmåga? Enligt en avhandling vid Göteborgs universitet är svaret entydigt. De som redan i grundskolan visa sig intelligenta löper mindre risk att bli arbetslösa efter avslutade studier.

06 nov 2017

Elias Johannesson, statistiker vid Göteborg Universitet, disputerade förra veckan med sin avhandling om vad som är mest betydelsefullt att lära ut i skolan. Intellektuella, kognitiva, förmågor – som stort ordförråd, förmågan att tänka logiskt och att lösa problem – eller social kompetens – som motivation, ihärdighet och kreativitet.

Studien visar att det är den intellektuella förmågan, inte din sociala kompetens, som banar väg i arbetslivet. Har man intellektuell kapacitet man kan alltid utveckla sociala förmågor. Men det fungerar inte omvänt.

– Om du inte var intelligent innan, så kommer du inte vara intelligent efter. Det räcker heller inte att vara enbart ihärdig, säger Elias Johannesson till Göteborgs Posten.

I studien har Elias Johannesson följt 9.000 elever födda 1972 från skolåldern till vuxenlivet. Göteborgs Universitetet har, i samarbete med Statistiska centralbyrån, gjort enkäter med eleverna i åren 1982 och 1985. De har också gjort enkäter med föräldrarna, sökt i register, analyserat betyg och i SCB:s databas tagit fram uppgifter om arbetslöshet för åren mellan 1991 och 2009.

Studien visar att skolan och föräldrarna borde inrikta sig på att utveckla elevernas intellektuella förmågor.

– Skolan är viktig. Och ju högre betyg du har desto lägre risk att bli arbetslös har du, och tvärtom, säger Elias Johannesson.

Han menar att det inte är särskilt fruktbart att fokusera på att lära ut social kompetens och uppmuntra elever att anstränga sig om man inte samtidigt utvecklar deras intellektuella färdigheter.

Intellektuella och sociala förmågor

  • Kognitiva förmågor – kognitiv betyder intellektuell, förstånd. De kognitiva rör allmänt sett tankeförmågan. Det kan handla om matematisk problemlösning, ordförråd i språket och förmågan till logiskt tänkande. 
  • Socioemtionella förmågor – socio handlar om det sociala, emotionell om det känslomässiga. Handlar om social kompetens, kallas ibland för de icke-kognitiva förmågorna och rör områden som attityd, beteende, motivation, samarbetsförmåga och självdisciplin. 

ur Lärarförbundets Magasin