Läs senare

Stora barngrupper hinder för lärande i förskolan

Stora barngrupper i förskolan gör att förskollärare väljer bort teman och arbetssätt i läroplanen. Det visar en undersökning från Göteborgs universitet.

21 maj 2015

Teknik, naturvetenskap och arbete med skapande innehåll är exempel på teman och arbetssätt som får stryka på foten när barngruppen i förskolan är för stor. Det visar en studie som forskare vid Göteborgs universitet har gjort. 
 

Undersökningen baserar sig på en enkät med 700 förskollärare i 46 kommuner samt intervjuer med 24 förskollärare vid 12 förskolor. 
 

Förskollärarna i studien tolkar läroplanen som att den kräver att varje barn ska få individuella utmaningar i deras lärarande och utveckling. Stora barngrupper utgör dock ett hinder för att uppnå detta mål. 
 

Snittstorleken på en barngrupp i förskolan ligger enligt Skolverket på knappt 17 barn. 18 procent av grupperna har dock fler än 20 barn och den andelen har på senare år ökat.  
 

Regeringen gav nyligen Skolverket i uppdrag att se över barngruppernas storlek i förskolan. Uppdraget går ut på att utarbeta nya, icke bindande, riktlinjer utifrån aktuell forskning med syfte att minska antalet barn i grupperna. Lärarförbundet är positivt, men anser att det behövs en övre gräns på i genomsnitt 15 barn.
 

Stora barngrupper är ett av de största hindren i förskollärarens vardag. Det visar en medlemsenkät gjord av Lärarförbundet som släpptes på torsdagen – tillika Förskolans dag. Andra stora hinder är arbetsuppgifter utanför läraruppdraget och tid för planering. 
 

Rapporten visar också att behovet av särskilt stöd är mycket stort i förskolan, men bara 2 procent av de tillfrågade uppger att det finns specialpedagoger i barngruppen. En fjärdedel får en extra resurs i form av en barnskötare eller en outbildad person när de har barn med behov av särskilt stöd. Stöd från specialpedagog sker oftast i form av konsultation. 
 

Enkäten gick ut till 1.000 medlemmar och svarsfrekvensen var 80 procent, enligt Lärarförbundet. 

ur Lärarförbundets Magasin