Läs senare

Stora barngrupper risk för hörseln

06 apr 2003

Var fjärde anställd i Lunds förskolor är drabbad av nedsatt hörsel. Ytterligare 20 procent anser sig ha försämrad hörsel till följd av ljudnivåerna på arbetsplatsen, visar en undersökning bland 380 personer.

En slutsats är att barngrupperna måste göras mindre om ljudnivåerna är höga trots att akustiken förbättrats, skriver Sydsvenska Dagbladet. Vissa ljud kom upp på nivåer kring 90 decibel.

Resultaten bygger på två undersökningar som har genomförts av Lunds tekniska högskola och Lunds universitetssjukhus.

ur Lärarförbundets Magasin