Läs senare

Stora barngrupper största problemet i förskolan

RapportNära sex av tio förskollärare uppger i en enkät att de sällan eller aldrig hinner planera och följa upp verksamheten som de vill. Stora barngrupper ses som det största problemet.

av Lisa Blohm
28 sep 2017
28 sep 2017

Hög svarsfrekvens

  • 1.294 personer av drygt 1.500 tillfrågade svarade på Lärarförbundets enkät.
  • Svaren finns samlade i rapporten Lyssna på förskollärarna!

Sju av tio förskollärare anser att stora barngrupper är det största problemet i deras arbetssituation, enligt en enkät gjord av Lärarförbundet.

Förskollärarna fick svara på frågan vad som är ”de största problemen för dig idag”.  Det fanns elva svarsalternativ och det gick att välja flera. Problemlistan toppas av ”stor barngrupp”, vilket hela 72 procent hade kryssat i. Enligt enkäten hade nära var tredje förskollärare minst 21 barn i sin grupp.

Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är inte direkt förvånad över resultaten.

– De bekräftar allvaret i förskollärarnas arbetssituation. En minskning av barngruppernas storlek ligger högst upp på listan för att öka möjligheterna att göra ett bra jobb som förskollärare, men också för tryggheten för barnen och för barnens behov, säger Johanna Jaara Åstrand.

Andra resultat från enkäten:

  • 58 procent uppger att de sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att planera och följa upp verksamheten på det sätt som de skulle vilja.
  • 57 procent uppger att de har två eller tre timmar i veckan till planerings- och utvecklingstid. 17 procent har mindre tid än så, enligt deras egen uppskattning.

Svaren visar också att nästan alla lägger en del av arbetstiden på uppgifter som de inte tycker tillhör det pedagogiska uppdraget. För de flesta handlar det om en eller två timmar i veckan, men ungefär var femte räknar med att minst fem timmar i veckan går till annat än pedagogiskt arbete. Det handlar bland annat om att få fram vikarier, diska, sköta administration och fixa mellanmål. Ett slöseri med förskollärarnas kompetens, konstaterar Johanna Jaara Åstrand.

Men gäller inte detta många yrken – att en del arbetstid går till uppgifter som inte hör till yrkesrollen?

– Jo, vi delar det med många andra. Samtidigt sticker lärarkåren ut. Man fastnar i arbetsuppgifter som inte har med läraryrket att göra – och i ett läge där lärarna inte räcker till, så är det minst sagt dumt. Det innebär inte bara att vi tappar i kvalitet utan att vi lärare också tappar lusten.

Johanna Jaara Åstrand anser att förskollärarna är satta under stor press och kräver att både privata och kommunala huvudmän förändrar organisationen och minskar storleken på barngrupperna.

– Vi har en arbetsmiljö som förskollärarna får betala för med sin hälsa, säger hon.

På listan över de största problemen hamnar brist på pedagogisk utvecklingstid/planeringstid tvåa med 56 procent, efter stora barngrupper. Tätt efter följer att för mycket tid går till arbetsuppgifter som inte hör till det pedagogiska uppdraget. Lönen kommer på fjärde plats. 48 procent hade angett lönen som ett av sina största problem.

ur Lärarförbundets Magasin