Läs senare

Stora brister i NO-undervisningen

I nära hälften av skolorna får lågstadieeleverna inte den undervisning i NO som de ska ha enligt kursplanen. Det visar en granskning som Skolinspektionen har gjort.

24 apr 2012

Många skolor missar viktiga delar av NO-undervisningen. En granskning av 30 skolors lektioner i årskurs 1-3 visade att nästan hälften av skolorna inte undervisar inom alla områden i kursplanerna. Framför allt är det i ämnena fysik och kemi som bristerna finns.

Resultatet visar också att kvaliteten på undervisningen varierar stort mellan olika skolor, men även mellan olika klasser i samma skola. Lärare som har NO-inriktning i sin utbildning tar oftare upp alla områden i undervisningen än de som inte har det.

Andra brister som framkom var att elevernas intressen och erfarenheter inte tas tillvara i tillräckligt hög utsträckning samt att alla elever inte får prova naturvetenskapliga arbetssätt.

– Det är anmärkningsvärt att det bara är på drygt hälften av de observerade lektionerna som eleverna på ett bra sätt får prova naturvetenskapliga metoder och arbetssätt, säger Lena Lindegren, projektledare på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

På den positiva sidan är att eleverna tycker att NO är roligt och att de allra flesta lektionerna har en trygg och lugn arbetsmiljö med stöttande lärare, engagerade elever och ett öppet klimat.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin