Läs senare

Stora brister i skolors musikundervisning

Skolorna är dåliga på att prioritera musikämnet och lämnar ofta musiklärarna alldeles för ensamma. Skolinspektionen riktar i en ny granskning skarp kritik mot hur musikämnet hanteras.

22 mar 2011

– Kreativitet och skapande är A och O i musikundervisningen. Tyvärr får många elever inte chansen att uttrycka det, säger Håkan Sandström, undervisningsråd vid Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat musikämnet i 35 skolor och kritiserar skolornas undervisning på flera punkter.

  • Brist på utbildade musiklärare, tid och rätt utrustning gör att eleverna sällan får chans att själva skapa musik.
  • Musikläraren är ofta ensam på skolan och har sällan någon att diskutera ämnet med. Musiklärarna borde få möjlighet att diskutera arbetssätt och metoder med musiklärare på andra skolor.
  • Rektorerna besöker sällan musiklektioner.

– Många rektorer får sin bild av ämnet vid framträdanden på lucia och vid skolavslutningen. Därför har musikämnet ofta en oklar roll på skolan, säger Håkan Sandström.

Skolinspektionen förklarar att rektorerna måste ta ett större ansvar för att eleverna ska få en bra en musikundervisning och för att ämnet ska utvecklas, eftersom musikämnet är viktigt för att stimulera elevernas kreativitet.

ur Lärarförbundets Magasin