Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Stora skillnader i villkor för komvux

Många kommuner säger nej till elever som vill läsa vidare på komvux. Det visar Lärarnas tidnings kartläggning av hur mycket landets samtliga kommuner satsar på komvux. Grundläggande behörighet räcker inte långt när eleven vill söka sig vidare till kurser och program på högskola och universitet.

16 okt 2012
Stora skillnader i villkor för komvux
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen Bild: Mats Thorén

Möjligheten att läsa in gymnasieämnen på komvux för att kunna söka till en speciell högskoleutbildning skiljer sig kraftigt åt mellan landets kommuner. I Katrineholm är det svårt att få komplettera med särskild behörighet för den som redan har slutbetyg från gymnasiet.

— Vi försöker bistå i den mån vi har råd men man hamnar långt ner på listan, säger Jan Berthelsen, chef för vuxenutbildningen i Katrineholm och Vingåker.

I Nacka är ambitionsnivån hög.

— Man får inte läsa upp godkända betyg. Men i övrigt får alla som är skrivna här läsa i princip vad de vill, säger Staffan Ström, rektor för vuxenutbildningen i kommunen.

Han tillägger att det finns elever som flyttar till Nacka från mindre generösa kommuner för att få läsa på komvux.

Ända sedan regeringen presenterade förslaget till ny gymnasieskola 2008 har det varit en brännande politisk fråga att yrkesprogrammen inte längre ger grundläggande behörighet till högskolestudier.

Regeringen anser att det räcker att yrkeseleverna har rätt att läsa in högskolebehörigheten som individuellt val/utökad kurs under gymnasietiden eller efteråt på komvux. Oppositionen har utlovat en återställare om den vinner nästa val.

Yrkeseleverna hamnar också i antagningsgrupp ett, direktgruppen från gymnasiet, om de söker till högskolan.

Vad som inte kommit fram i debatten är att den grundläggande behörigheten inte räcker särskilt långt.

Bild: Melker Dahlstrand— Det går att komma in på många enstaka kurser på universitet och högskolor och på det viset läsa ihop till en fil kand. Men för de flesta högskoleprogram krävs någon form av särskild behörighet, säger Leif Strandberg, utredare på Högskoleverket.

Han tycker att den politiska diskussionen är ytlig och onyanserad.

Men det är ingen rättighet att läsa in särskild behörighet på komvux. Vem som får läsa och vad man får läsa beror på kommunernas ekonomi och ambitionsnivå.

I Stockholm läser 20 000 personer komvuxkurser varje år. Precis som i Katrineholm prioriterar man stenhårt.

— Om du har mediokra men godkända betyg från samhällsprogrammet, kryddat med några IG:n, har du inte möjlighet att läsa hur som helst, säger John Envall, rektor på vuxenutbildningsavdelningen i Stockholm.

— Det finns de som blir förtvivlade men reglerna är präglade av resurstilldelningen.

I debatten framkommer inte heller att varken yrkeselever eller andra som läser in särskild behörighet på komvux får söka i direktgruppen från gymnasiet.

— De hamnar i kvotgrupp två och där är det oftast svårare att komma in, säger Leif Strandberg på Högskoleverket.

Men regeringen vill inte utöka rättigheterna till komvux på gymnasienivå utan anser att det räcker med yrkeselevernas rätt att läsa in grundläggande behörighet.
— Komvux är kommunernas ansvar, säger Maria Arnholm, statssekreterare hos biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

Socialdemokraterna vill att många fler än i dag ska få läsa på komvux.

— Det är inte bra att det ser så olika ut i landet. Vi måste fundera på om vi ska utöka rätten för vad man får läsa, säger Gunilla Svantorp, riksdagsledamot för S i utbildningsutskottet.
 

 

Minskat antal elever

 
  • Mellan 1993 och 2006 fanns öronmärkta statsbidrag till komvux. Från slutet av 90-talet minskade antalet elever kraftigt. Det berodde både på att konjunkturen förbättrades och på att statsbidraget drogs ner.

Kommuner kan samverka

  • Alla kommuner ska enligt skollagen erbjuda vuxenutbildning men de behöver inte utföra den själv.
  • Vux kan läggas ut på entreprenad helt eller delvis till studieförbud och privata företag. Hemkommunen är alltid huvudman.
  • 28 kommuner saknade helt komvux 2011. Man köper då platser av någon annan kommun för att leva upp till kraven.
  • Det blir allt vanligare att kommuner samverkar om komvux i kommunal- eller regionförbund för att få ett större kursutbud.

Rätt till grundskola

Detta har man rätt att läsa i vuxenutbildning enligt skollagen:

  • Grundskolebehörighet
  • Svenska för invandrare
  • Grundläggande högskolebehörighet för den som har examen från ett yrkesprogram

Därefter ska kommunerna följa prioriteringslistan i vuxenutbildningsförordningen. Den som har lite tidigare utbildning och behöver studera för att få jobb går först.

ur Lärarförbundets Magasin