Läs senare

Stora skillnader mellan gymnasieskolorna i Stockholm

Skillnaderna i kunskapsresultat är stora mellan gymnasieskolorna i Stockholm. Och flera skolor ger inte behövande elever tillräckligt med stöd. Det konstaterar Skolinspektionen efter en granskning.

08 feb 2013

Många gymnasieelever i Stockholm får en utbildning av god kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av 83 gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående, i Stockholms kommun. Men myndigheten pekar också på en rad brister.

Bland annat visar granskningen att kunskapsresultaten varierar stort mellan olika skolor och olika program. Skolinspektionen menar att det delvis har sin grund i det fria skolvalet inom Stockholms län. Duktiga elever söker sig till skolor med bra resultat och därför är variationen en trend som riskerar att hålla i sig.

Men granskningen visar också att flera skolor med låga kunskapsresultat inte ger eleverna det stöd de har rätt till. Det gäller framför allt elever som får modersmålsundervisning.

Skolinspektionen pekar också på brister inom introduktionsprogrammen. Av de skolor i Stockholms kommun som erbjuder introduktionsprogram är det få som uppfyller de krav som ställs. Vissa elever får fortsätta att läsa grundskoleämnen trots att de redan blivit godkända och därmed borde erbjudas gymnasiekurser. Flera skolor brister också när det gäller individuella studieplaner och att ge eleverna intyg efter avslutad utbildning.

Skolinspektionens granskning innefattar 49 fristående och 25 kommunala gymnasieskolor. Bland de fristående finns exempel på skolor som bedriver utbildningar som de saknar tillstånd för och som de därmed inte har rätt att sätta betyg i.

Stockholms skolborgarråd, Lotta Edholm (FP), kommenterar granskningen av de kommunala gymnasieskolorna på partiets hemsida.

– Skolinspektionens granskning visar att stadens gymnasieskolor överlag håller hög kvalitet och att våra skolor ger eleverna en god utbildning. Staden får dock kritik på några punkter. Den mest allvarliga kritiken handlar om brister i stödinsatser för enskilda elever. Det är ett område som vi måste arbeta mer med, säger hon.

 

ur Lärarförbundets Magasin