Läs senare

Storsatsning på arbetsmiljö och lärarnära forskning

LÄRARFÖRBUNDETS TIDNINGARLärarförbundet gör en redaktionell storsatsning. Det blir mer fokus på arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och att på ett bättre sätt tillgängliggöra lärarnära forskning och beprövad erfarenhet. Resultatet av satsningen kommer du att se i din brevlåda och i dina digitala flöden under våren.

21 nov 2019

Vid sitt senaste styrelsemöte beslutade förbundsstyrelsen om ett nytt tidningskoncept för att bättre nå Lärarförbundets olika målgrupper. Vissa titlar ska målgruppsanpassas tydligare, och Lärarnas tidning kommer att genomgå en omgörning och få nytt format, fler sidor och ett ökat fokus på arbetsmiljö. Det blir också en mer målgruppsanpassad satsning på forskning och pedagogisk utveckling i samtliga titlar, i digitala kanaler samt en särskild forskningssektion i nya Lärarnas tidning.

Beslutet innebär att Pedagogiska magasinet läggs ned i sin nuvarande form. Tidningarna Förskolan, Specialpedagogik och Chef & Ledarskap fortsätter att ges ut på samma sätt och med lika många utgåvor som idag. Detsamma gäller tidningarna Gymnasiet och Grundskolan som också kommer att editioneras på ett bättre sätt, vilket gör innehållet mer relevant för alla lärarkategorier. Bland annat kommer lärare i fritidshem märka en stor förändring och få mer relevant innehåll.

Som underlag till beslutet ligger en stor läsarundersökning som Sifo genomförde i våras, och där Pedagogiska magasinet fick oväntat svaga siffror. Pedagogiska magasinet visade sig vara den tidning som har lägst andel läsare, samtidigt som den är absolut dyrast att göra.

–  I dag skickar vi ut Pedagogiska magasinet till alla våra medlemmar, men tyvärr läses den bara av en liten läsekrets. Med det nya greppet breddar vi möjligheterna för fler läsare att ta del av relevant forskning och beprövad erfarenhet. Med de nya titlarna kommer vi också bättre kunna svara upp mot det olika lärarkategorier vill läsa om, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Just nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete, både digitalt och med nya tidningskonceptet. Resultatet kommer att nå medlemmarna under våren 2020.

”Om vi ska vara relevanta för Sveriges lärare, förskollärare och rektorer även i framtiden behöver vi bli bättre på att vara där de befinner sig”, säger chefredaktör Michael Jonsson.

– Lärarförbundets tidningar har varit i stort behov av modernisering i det rådande medielandskapet. Det här innebär en fördjupad målgruppsanpassning där tidningarna måste vara mer relevanta och befinna sig närmare medlemmarnas vardag. Digitaliseringen har också varit eftersatt och det arbetet kommer nu att växlas upp ytterligare, säger chefredaktör Michael Jonsson.

Han pekar på den omställning som hela mediebranschen genomgått.

– Om vi ska vara relevanta för Sveriges lärare, förskollärare och rektorer även i framtiden behöver vi bli bättre på att vara där de befinner sig. Oavsett om det är via mobilen, surfplattan, datorn eller genom en tidning i brevlådan.

ur Lärarförbundets Magasin