Läs senare

Stort behov av grundskollärare

Det är fortsatt stor efterfrågan på lärare, och särskilt i grund- och förskolan, visar en sammanställning som Arbetsförmedlingen gjort åt TT.

06 jul 2012

Under första halvåret utannonserades 30 000 lärarjobb, 1 000 fler än under första halvåret i fjol. Det är framför allt behovet av grundskolelärare som ökat, från 9 100 till 9 900 lediga jobb. Men i likhet med 2011 är förskollärarna fortfarande den mest efterfrågade gruppen, med 10 400 utannonserade tjänster.

Skolorna efterfrågar också speciallärare i högre grad än i fjol. Däremot minskar behovet av gymnasielärare, vilket är väntat med tanke på att antalet gymnasieelever kraftigt sjunker.

Efterfrågan varierar också geografiskt. Tio av de 21 länen/regionerna, och främst Västmanland och Södermanland, har fått ett större behov av lärare. Efterfrågan har också ökat påtagligt i Stockholm och Skåne, enligt Arbetsförmedlingens sammanställning.

Sammantaget minskade antalet nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen något under det första halvåret, jämfört med motsvarande period i fjol. Lärargruppen är alltså relativt eftertraktad.

– Lärarnas arbetsmarknad styrs ju i hög grad av demografin. Stora barnkullar gör att förskollärarna möter en god arbetsmarknad och det blir en effekt även för lärare i grundskolans tidigare år när förskolebarnen successivt kommer in i grundskolan. Men till skillnad från förskollärare utbildas det överlag tillräckligt många grundskolelärare för att möta det växande elevunderlaget, säger Marwin Nilsson vid Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Första halvåret i år anmäldes totalt 387 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, jämfört med 394 000 första halvåret i fjol.

ur Lärarförbundets Magasin