Läs senare

Stort intresse för bidrag till läxhjälp

StatsbidragStatens bidrag till läxhjälp ökar och räcker i år till 460000 elever. Än en gång är det Internationella engelska skolan som får mest – nästan 21 miljoner kronor.

av Torbjörn Tenfält
14 jun 2017
14 jun 2017

Intresset för att erbjuda läxhjälp är stort och Skolverket fördelar i år totalt 363 miljoner kronor. Vilka elever som får del av hjälpen är upp till skolhuvudmännen att själva bestämma.

– Läxhjälpen är framför allt viktig för de elever som inte har starkt stöd från hemmet, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

Årets fördelning presenterades på onsdagen. Efter årets slut måste huvudmännen redovisa vad de gjort med pengarna.

– Om de inte använt dem på det sätt som är avsatt har vi en återkravsparagraf så vi kan få pengar tillbaka.

Statsbidraget har funnits i tre år och hittills har nästan inga pengar betalats tillbaka, konstaterar Johanna Freed. Samtidigt är Skolverket medvetet om att alla huvudmän inte söker bidraget. Tidsbrist och små administrativa resurser kan göra att små kommuner och mindre fristående skolhuvudmän avstår från att söka.

– Kanske har man valt att gå in med hull och hår i till exempel mattelyftet eller läslyftet och bedömer att det är vad man mäktar med. Om man gör medvetna och strategiska val att avstå för att kunna delta mer helhjärtat i något annat så är det inte dåligt, säger Johanna Freed.

Internationella engelska skolan har sökt och fått bidrag för 20667 grundskoleelever och är liksom förra året den skolhuvudman som fått överlägset mest pengar. Stockholms stad får 16,5 miljoner kronor och Kunskapsskolan 12,5 miljoner. I Stockholms går det drygt 89 000 elever i årskurs 1–9.

Det ökande intresset för statsbidraget beror bland annat på att fler elever omfattas i dag än för tre år sedan når bidraget infördes.

I år går nästan alla pengar åt och Skolverket har bara fem miljoner kronor kvar i bidragspotten.

– De kan vara bra att ha om någon skolhuvudman behöver komma in med omprövningar, säger Johanna Freed.

Nytt för i år är också att det inte längre behöver vara en behörig lärare som ger läxhjälpen för att få del av statsbidraget. Huvudmannen bestämmer själv vem inom den egna organisation som är lämplig att ge läxhjälp.

ur Lärarförbundets Magasin