Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

Stort tema om stor utmaning

av Örjan Björklund
11 maj 2016
11 maj 2016
Örjan Björklund Chefredaktör
Örjan Björklund
Chefredaktör

Regnet öste ned över människomassorna på torget. Själv var jag på väg att bli genomblöt och hade så sakta börjat dra mig hemåt när jag, genom ljudet av strilande vatten på tusentals paraplyer, kunde höra statsminister Stefan Löfven säga »mitt Europa bygger inga murar« från scenen.

Det var den 6 september förra året, på Medborgarplatsen i Stockholm. Ni vet hur det gick. Rätt eller fel kan man tycka vad man vill om — många gör det — men regeringens förklaring till den 180-graders omsvängning som kom i migrationspolitiken bara två månader senare var att gränsen var nådd för vad skolor, socialtjänst, sjukvård och andra verksamheter i kommuner och landsting klarade.

Var den det? Tja, låt oss först konstatera att kursändringen i politiken i alla fall tycks haft avsedd verkan.

Hittills i år har det kommit drygt 11 000 asyl sökande till Sverige. Under förra året kom över 160 000 personer, drygt 60 000 av dem barn i skolåldern, många ensamkommande. Det är onekligen rätt många människor och innebär för skolans del att den på kort tid fått massor av nya elever som ställer den inför många stora utmaningar och möjligheter.

Svaret på frågan om gränsen var nådd eller ej är kanske att det beror på var man tittar.

Den här utgåvan av Lärarnas tidning är ett temanummer om nyanlända och den förändring som den stora mängden nya elever från andra länder medför för skolan och lärarkåren.

Här kan du se grafik som visar hur många nyanlända barn som kommit till olika kommuner, hur de fördelar sig på skolorna och vad som skiljer de skolor som tagit emot många nyanlända från de som tagit få.

Tre lärare berättar om sina erfarenheter av att ta emot nyanlända. De talar både om det som är slitsamt och det som engagerar. En av lärarna blev så tagen av en pojkes öde att hon lät honom flytta hem till sig.

Du kan också läsa om en ny undersökning som visar lärarnas inställning till att ta emot nyanlända i sin klass och du kommer att möta intressanta kollegor och hitta goda exempel.

Vi hoppas och tror att du ska finna temat intressant och lärorikt.

Vill du läsa artiklar om andra viktiga skolnyheter hittar du dem på lararnastidning.se.

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin