Läs senare

Storvretskolan får fortsätta på egen hand

storvretskolanDen rikskända problemskolan har vänts och är på rätt kurs igen.
Bristerna som fick staten att ta över Storvretskolan är avhjälpta och de får nu fortsätta på egen hand, meddelar Skolinspektionen i dag.

23 okt 2019
Storvretskolan får fortsätta på egen hand
Helén Ängmo på presskonferensen i Botkyrka där det meddelas att Storvretskolans brister har kommit tillrätta och huvudman får ta över igen. FOTO: Emma Olsson

– Beslutet har fått huvudman att agera på ett annat sätt än tidigare. Vi har fortsatt krav på andra skolor i kommunen som behöver förbättras. Det handlar om att rätta till brister på två skolor och pågår utredning om vite på en tredje skola, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör på onsdagens presskonferens.

Det var 9 januari som staten tog över ansvaret för Storvretskolan efter ”omfattande brister” i skötseln. Sedan februari och fram till för några veckor sedan har två statliga rådgivare arbetat på skolan. Fallet är det första i Sverige där staten tagit över ledningen i en kommunal skola.

– Om man läser Skolinspektionens beslut om statlig rättning, så känner man tydligt hur irriterade de är. Det är ingen tillfällighet att man tog över skötseln av skolan, sa Olof Johansson, en av utredarna i kommunens egen ”haverikommission” till Lärarnas tidning i går.

Bristerna gällde bland annat undervisning, bedömning, särskilt stöd, värdegrundsarbete, problem med trygghet och studiero, och att det saknades skolbibliotek.

– Huvudman har känt till bristerna men inte rättat till dem. Det är allvarligt, säger Helén Ängmo.

Nu görs bedömningen att bristerna är avhjälpta och att verksamheten lever upp till Skolinspektionens krav. Bland annat har en ny rektor anställts.

– Det är stora insatser som gjorts som lett till förbättring. Stora insatser har gjorts för eleverna på skolan. Botkyrka kommun har gjort stora ansträngningar för att förbättra situationen, säger Ängmo och poängterar dock att kommunen behöver arbeta för att säkra stabiliteten.

Resultatet kommer följas upp under 2020.

Fakta: Statliga åtgärder för rättelse

 

   Om en skola – kommunal eller fristående – har allvarliga brister kan Skolinspektionen förelägga om, alltså kräva, åtgärder. Föreläggandena kan kombineras med vite, ett slags straffavgift, om skolhuvudmannen inte kommer tillrätta med bristerna.
   Skolinspektionen kan vidare, om föreläggandena inte har effekt, dra in tillståndet för en fristående skola. Utan tillstånd kan skolverksamhet inte bedrivas. I praktiken betyder det att skolan måste stänga.
   Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, alltså motsvarande att dra in tillståndet för en fristående skola. Däremot kan myndigheten besluta om statlig åtgärd för rättelse. Det kan bli aktuellt om vitesföreläggande inte följts och missförhållandena är allvarliga.
   Vilka åtgärder som ska sättas in avgörs från fall till fall. Åtgärderna vidtas på den aktuella kommunens bekostnad.
   I extremt allvarliga fall kan Skolinspektionen besluta att en skola ska stängas tillfälligt och med omedelbar verkan. Detta gäller både kommunala och fristående SKOLOR och kallas tillfälligt verksamhetsförbud.

TT

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin