Läs senare

Strandade förhandlingar med KFS

Förhandlingarna om ett nytt avtal för lärarna inom Kommunala företagens samorganisation, KFS, har strandat. Lärarorganisationerna har varslat om blockad mot nyanställningar.

19 jun 2014

– KFS bud är alltför lågt i förhållande till märket och i förhållande till avtalen med kommunerna och Almega, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Nu kopplas Medlingsinstitutet in och om medlarna inte lyckas sy ihop ett avtal kommer varslet att träda i ikraft den 2 juli.

Det nuvarande avtalet med KFS gick egentligen ut den 31 mars men har därefter förlängts. Men nu vill inte KFS längre förlänga avtalet och det upphör därför att gälla den 30 juni. För lärarna i KFS företag innebär det att avtalets villkor då förs över till deras individuella anställningsavtal.

Avtalet med KFS berör cirka 1000 lärare på ett 40-tal företag. Knappt 500 av lärarna är medlemmar i Lärarförbundet.

KFS är en arbetsgivarorganisation för så kallade samhällsnära företag. De ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privat ägda.

ur Lärarförbundets Magasin