Läs senare

Strandade statliga förhandlingar

Parterna på det statliga området står långt från varandra, både när det gäller löner och arbetstider. Nu har parterna gemensamt begärt att medlare utses.

28 Okt 2007

Den 26 oktober strandade förhandlingarna mellan Statens arbetsgivarverk, SAV, och de statligt anställdas förbund inom OFR, däribland Lärarförbundet. I början av samma vecka strandade också förhandlingarna mellan SACO/S och SAV.
Tvistefrågorna gäller lön, universitetslärarnas arbetstid och det fackliga inflytandet över lönesättningen. I lönefrågan erbjuder SAV 8,4 procent för tre år vilken är under de 10,2 procent som parterna kommit överens om på andra sektorer av arbetsmarknaden.
– I arbetstidsfrågan står vi också långt från varandra. Arbetsgivaren vill disponera en större del och ta bort motsvarigheten till ungdomsskolans undervisningsskyldighet, berättar Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.
– Det kan vi inte acceptera, Det måste finnas en balans mellan forskning och undervisning. Annars riskerar forskningen att bli lidande.
Alla tre parterna – SAV, OFR-förbunden och SACO/S – har bett Samarbetskommittén för det statliga avtalsområdet att utse opartiska rådgivare. Cirka 100000 medlemmar i OFR-förbund och 80000 i förbund inom SACO/S berörs..

Ulf Edlund

ur Lärarförbundets Magasin