Läs senare

Stress leder till ilska och våld

21 apr 2016

Foto: Fredrik Karlsson

Pontus Larsson, fritids­pedagog och skyddsombud på Ilandaskolan i Karlstad, har arbetat med elever med funktionsnedsättning i många år. Han vet vilka händelser som kan finnas bakom statistiken.— Det handlar ofta om missar i kommunikationen, att eleven inte förstår något och blir arg. Det är situationer som är stressade och pressade och gör eleverna mer ­utagerande.

Att så många olyckor inträffar i just särskolan kan också handla om att pedagogerna kommer väldigt nära eleverna.

— Vi får en mer tajt och personlig relation, som också gör att man kanske oftare hamnar i skottgluggen.

Pontus Larsson tror att de höga arbetsolyckssiffrorna kan bero på en effektiviseringsvåg som också når särskolan.

— Det blir större grupper och enheter och lokalerna är ofta inte ändamålsenliga. Särskolan kan vara en dyr organisation och nu börjar man titta på vilka besparingar som kan göras.

Även om skolor generellt är duktiga på att anmäla olyckor, tror han att mörkertalet är stort när det kommer till hot och våld.

— Det handlar om vad man har för klimat och vad man vågar säga till chefen. Det här med hot och våld är väldigt personligt, och man kanske inte vill framstå som gnällig.

Som skyddsombud uppmanar han alla att anmäla direkt om något händer. Om händelser anmäls är det lättare att göra relevanta risk­bedömningar och åtgärder så att de hotfulla eller ­våldsamma situationerna minskar.

Anna Carlsson, rektor på Ilandaskolan, tycker också att det är viktigt att allt kommer upp på bordet.

— Uppstår det sådana situationer vill man veta om det — de är ju inte bra vare sig för eleven eller personalen.

Hon tycker att kunskap är det bästa sättet att förebygga olyckor.

— Vi har hög utbildningsnivå och mycket erfarenhet i personalgruppen på vår träningsskola. Det behövs för att skapa trygga miljöer.

För Anna Carlsson är det viktigt att vara med på arbets­platsträffar och föra en löpande dialog med personalen kring situationer som kan uppstå.

— I går hade vi just ett möte som ledde till en förändring. Det var en aktivitet vi gjorde på rutin. Den var stressande för både elever och personal. Vi ifrågasatte varför vi gjorde så, och insåg att vi behövde förändra vårt sätt att arbeta.

Vad kan det förebyggande ­arbetet bestå av?

— Det handlar om att minska situationerna som kan få elever i affekt — att ha bra strategier för det. Vi har gjort en kartläggning av personalens upplevelser kring hot och våld. Då kunde vi också ringa in vad som behöver hanteras mer.

Tre tips

  • Stå inte ut med slag och sparkar. Anmäl alltid till din närmaste chef, som vid all­varliga händelser ska gå vidare till Arbetsmiljöverket.
  • Ha en dialog med kolleger och chef kring vissa elever. Hitta strategier för att förebygga farliga situationer.
  • Var inte ensam med elever som är utagerande. Om någon är sjuk i arbetsgruppen och ingen vikarie kommer, anmäl det som tillbud.

ur Lärarförbundets Magasin