Läs senare

Stressa inte upp er över programmeringen, lärare

DebattGrundskolan ska utveckla elevernas digitala kompetens, inte utbilda dem till programmerare. Uppdraget är mycket enklare än vad många lärare tror, skriver Måns Jonasson och Kristina Alexandersson på Internetstiftelsen.

22 maj 2018

Om debattörerna

Måns Jonasson utbildningsansvarig för Internetstiftelsens kurser i programmering

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar

När det ringer in till första skoldagen i höst är det till en delvis ny grundskola som lärare och elever återvänder. Då börjar nämligen de nya förändringarna i läroplanen kring digital kompetens att gälla och alla elever ska få lära sig att programmera.

De nya skrivningarna i läroplanen och det medföljande diskussionsunderlaget från Skolverket ger brett utrymme för tolkningar. I synnerhet är det skrivningen ”Programmering i olika programmeringsmiljöer” som väcker frågor.

Illustration: Colourbox

Skrivningen har medfört att det nu pågår ett högljutt samtal kring hur arbetet med programmering i grundskolan ska ske. Hur ska lärare kunna undervisa i hur algoritmer styr vår vardag? Hur ska de som inte hunnit lära sig grunderna i programmering kunna undervisa i det? Ska Python, Javascript eller något annat programmeringsspråk användas?

Vi känner med landets alla lärare. Att hinna ta till sig de kunskaper som de själva behöver för att kunna förmedla programmeringsfärdigheter, samtidigt som de ska handleda och förmedla detta till elever som aldrig funderat på kod eller programmering, är en stor utmaning.

Att i det här skedet förvänta sig att lärare ska ta in nya programmeringsspråk, med nya begrepp och ett nytt sätt att tänka är att kräva mycket.

Programmering är inte ett mål i sig utan ett medel för att utveckla elevernas digitala kompetens. Med en enkel ingång anser vi att arbetet fokuseras på det centrala, nämligen ämnesinnehållet snarare än att behärska ett specifikt programmeringsspråk. Att bli duktig på att tänka i kod och programmering handlar nämligen väldigt lite om hakparenteser, måsvingar eller vilken syntax man använder.

Scratch är ett gratis program för enkel blockprogrammering framtaget av MIT (Massachusetts Institute of Technology) för att lära barn att programmera.

Vår övertygelse är att ett enkelt verktyg som detta räcker långt i grundskolans alla stadier. Vår öppna digitala lärresurs digitalalektioner.se fokuserar därför på problemlösning med Scratch även i högstadiets ämnen.

Att bli duktig på att tänka i kod och programmering handlar väldigt lite om hakparenteser, måsvingar eller vilken syntax man använder.

Genom blockprogrammering blir tröskeln låg och elever kan snabbt utveckla förmågan att tänka och förstå kod som koncept. Det gör att lärare kan fokusera på hur verktyget stärker elevernas kunskaper i exempelvis matematik och teknik.

Det är helt sant att den som ska arbeta som programmerare i framtiden måste kunna mer än blockprogrammering. Att föra in mer textbaserad kod, som Python eller Javascript, är absolut en bra idé för de lärare som har kunskap och motivation att arbeta mer avancerat.

Men de flesta lärare i grundskolan är inte där idag. I stället för att känna stress över att behöva lära sig ett komplicerat programmeringsspråk menar vi att de redan i höst kan möta de nya läroplanskraven med verktyg som Scratch. Det ger eleverna den digitala kompetens som Skolverket menar att de ska få enligt läroplanen och förbereder dem för en samtid där datorer är centrala.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin