Läs senare

Stressade lärare sjukskriver sig inför höstterminstarten

ArbetsmiljöÅngest inför terminsstarten? Du är inte ensam. Lärare blir sjukskrivna av stress oftare än andra yrkesgrupper efter semestern.
– Det är alldeles för många lärare som börjar jobba igen efter sommaren med en klump i magen, säger Hans Flygare, ombudsman och arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.

av Stefan Helte
22 aug 2017
22 aug 2017

Nya siffror från försäkringsbolaget AFA Försäkring visar att sjukskrivningarna på arbetsmarknaden har en topp när jobbet börjar igen efter sommarens ledighet. Men lärarna sticker ut och många av dem har psykiska diagnoser.

Under vecka 33 – det vill säga i mitten av augusti – är antalet nya sjukskrivningar på hela arbetsmarknaden 36 procent högre än under en genomsnittsvecka. I gruppen lärare och skolledare sjukskrivs nästan tre gånger fler än under en genomsnittsvecka.

Det visar statistik från 2006 till 2016 för längre sjukskrivningar, det vill säga sjukskrivningar som varar längre än tre månader.

– Ökningen är ännu större efter nyår, men efter sommarledigheten håller den i sig fler veckor, särskilt bland lärare och skolledare, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

En förklaring till att sjukskrivningarna går upp i mitten av augusti kan enligt Anna Weigelt vara att arbetstagarna egentligen borde ha sjukskrivit sig under semestern, men att de avvaktar med det tills de börjar jobba igen.

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken för lärare och skolledare är psykiska diagnoser. De vanligaste diagnoserna är:

  • Reaktion på svår stress
  • Förstämningssyndrom
  • Ångestsyndrom

– Det är tankeväckande att mönstret är så tydligt. Det sätter igång en massa funderingar om vad det här kan bero på, säger Hans Flygare på Lärarförbundet.

Han menar att sjukskrivningarna måste förstås med bakgrunden av att många lärare har levt med en ohälsosam arbetsbelastning – med höga krav och ett begränsat manöverutrymme – under för lång tid.

– Det är lätt att man hamnar i ett ekorrhjul och kämpar på för att hålla sig flytande så länge det går.  Sannolikt handlar de här sjukskrivningarna inför terminsstarten om att man kommer tillbaka och ser allt det här som ligger framför sig under det kommande läsåret.

Sjukskrivningarna för förskollärare och fritidspedagoger har också en topp i mitten av augusti, men när inte då samma nivåer som för lärarna och skolledarna.

ur Lärarförbundets Magasin