Läs senare

Strid om folkhögskollärares nya förbundsnamn

SFHL har bytt namn. Det nya namnet är Förbundet Folkhögskollärarna.
Namnbytet avgjordes efter en viss intern strid.

23 Jun 2016


Styrelsens förslag var att det nya namnet kort och gott skulle bli ”Folkhögskollärarna”.  Men ombudsmötet – som motsvarar andra förbunds kongresser – beslutade att det nya namnet ska bli ”Förbundet Folkhögskollärarna”.
– Det var en markering från ombuden om att vi ska fortsätta vara ett eget förbund, säger förbundsordföranden Ingela Zetterberg.

Finns det en rädsla ni ska slukas av samarbetspartnern Lärarförbundet?

– Det finns en viss sådan rädsla.

Vad tycker du i den frågan?

– Samarbetet mellan förbunden fungerar väldigt bra. Vi är så nära man kan komma att bli en och samma organisation.

Kan ni inte lika gärna bli en organisation i så fall?

– Nej, jag tror inte att vi är mogna för det än.

Varför är det viktigt att fortsätta att vara ett eget förbund?

– Vi är den enda organisation som fullt kan folkhögskolorna och folkhögskollärarna deras specifika arbetssituation. Det är värt att slå vakt om.

Bakgrunden till namnbytet var att styrelsen inte ansåg att förkortningen SFHL sade något om vad förbundet står för, utan ville göra tydligt att förbundet är en organisation för landets folkhögskollärare.

2010 inledde dåvarande SFHL – Svenska Folkhögskolans Lärarförbund – ett organiserat samarbete med Lärarförbunden. Medlemmarna är numera dubbelorganiserade i Lärarförbundet.

Förbund med anor

  • Förbundet Folkhögskollärarna ansluter lärare och rektorer vid folkhögskolor, samt de som studerar till folkhögskollärare.
  • Förbundet bildades 1902.
  • Förbundet har cirka 2 500 medlemmar.

ur Lärarförbundets Magasin