Läs senare

Strid om T-tröja ska avgöras av JO

FörskolanFörskoleupprorets kampanjtröjor med hashtaggen #pressatläge har skapat en konflikt mellan facket och Partille kommun som under våren sannolikt kommer att avgöras av JO, Justitieombudsmannen.

av Martin Wallström
29 nov 2018
29 nov 2018
Det var i april i år som striden om rätten att bära kampanjtröjan på jobbet blossade upp och Maria Karlander, Malin Andersson, Alexander Köhn och Anna Heimer protesterade i Lärarnas tidning.
Foto: Andreas Carlssson

Nätverket Förskoleupproret, som startade 2013 för att belysa den pressade arbetssituationen, ledde i våras till ett tröjförbud i Partille kommun för kampanjen #pressatläge. HR-avdelningen ansåg det inte lämpligt att låta personalen bära tröjorna med hashtaggen på arbetstid, med hänvisning till att opinionsbildning inte är tillåten under arbetstid.

I juni JO-anmäldes tröjförbudet av Lärarförbundets styrelse i Partille, som anser att förbudet mot att bära tröjorna har en långtgående betydelse. Lärarförbundet anser att förbudet är felaktigt eftersom det inte finns någon beslutad klädpolicy i kommunen som inskränker valet av kläder, samt att inga avtal begränsar rätten att bära kläder och att tröjan inte stör ordningen eller är kränkande, diskriminerande eller rasistisk. Vidare riktar sig budskapet inte mot kommunen eller politikerna utan handlar om att belysa situationen i förskolan.

Under hösten har såväl Lärarförbundet som Partille fått tid att fördjupa sina argument. I en inlaga från den 14 november slår Partille kommuns styrelse fast att den ställer sig bakom HR-avdelningen och dess förbud mot tröjorna. Kommunen skriver bland annat: ”Genom att ett flertal anställda bär likadana t-shirts på arbetsplatsen uppstår ett kollektivt ställningstagande i en politisk fråga”.

Nu har Lärarförbundet fram till den 7 januari på sig att presentera sina motargument.

– Det här är en principiell fråga där JO-beslutet kan ha påverkan för alla offentliganställda i hela riket, säger Alexander Köhn, som är ordförande och huvudskyddsombud på Lärarförbundet i Partille.

Det handlar om rätten att bära vilka kläder man önskar, så länge dessa inte är kränkande eller står i strid med att man ska ha särskilda arbetskläder, betonar han.

– Arbetsgivaren anser att det handlar om ett förbud mot politisk opinionsbildning. Den argumentationen kommer vi att bemöta med att var och en måste kunna välja sina egna arbetskläder, inom rimliga ramar. Sedan har inte kommunstyrelsen i sitt ställningstagande varit enig utan Vänsterpartiet har haft en avvikande uppfattning, säger Alexander Köhn.

Därmed ska JO fatta beslut om tröjförbudet är förenligt med de lagkrav som ska ställas på myndighetsutövning. Lärarnas tidning har varit i kontakt med företrädare för JO, som även inväntar ytterligare svar från andra kommuner i frågor som också rör olika former av tröjförbud, senast i januari. Därefter kan handläggningen av samtliga inkomna handlingar äga rum och ett JO-beslut kan komma att fattas framåt våren.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin