Läs senare

Strid om vinster i friskolor på kongressen

Det hettade till på kongressens andra dag, när friskolornas vinster debatterades.
Flera kongressombud vill att Lärarförbundet ska skärpa sina skrivningar om vinstuttag.

12 nov 2014

En av dem är Alexander Köhn, ordförande för lokalavdelningen i Partille.
– Vi är inte emot att det ska finnas friskolor. Men vi vill inte att pengar till skolan ska hamna hos riskkapitalbolag med säten i skatteparadis som Bahamas och Luxemburg.
Han kritiserade att förbundsstyrelsens förslag till formuleringar i verksamhetsinriktningen om vinster är för vaga.
– Det är många som tycker att förbundet måste vara mycket tydligare om att vi inte stöder vinstuttag i välfärden. Alla vinster ska återinvesteras i skolorna, sade Alexander Köhn och drog ner kongressdebattens första spontana applåd.

Flera av de yrkanden som kräver skärpta formuleringar om vinstuttag fick på onsdagen stöd av många kongressombud.
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén försvarade förbundsstyrelsens förslag till formulering. Den lyder:
”Vinstuttag får aldrig gå före elevens lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö.”
– Detta betyder att vi säger nej till vinster så länge resultaten, kvaliteten och arbetsmiljön ser ut som de gör.
Förbundsordföranden tycks dock ha lyssnat på kritiken och antydde att formuleringarna kan bli tuffare i det slutgiltiga förslag som kongressen beslutar om på fredag.
– Jag tror att vi kan skärpa formuleringarna. Jag vill ha skarpare lagstiftning.

En annan fråga som upprör flera kongressombud är formuleringen i förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning som talar om att lärare ska påverka sin löneutveckling ”genom ökad rörlighet.”
Annika Samuelsson, ordförande för lokalavdelningen i Boden, är en av dem som vill stryka den formuleringen.
– En bra löneutveckling ska kunna uppnås utan att lärare behöver flytta på sig. I stora delar av landet är det dessutom stora avstånd mellan de potentiella arbetsgivarna. Risken är att vi får ett A- och B-lag i förbundet, argumenterade hon.
Men i den här frågan var Eva-Lis Sirén inte ett dugg kompromissvillig.
– Alla vägar till högre löner är bra. Det är vår skyldighet som förbund att upplysa om att rörlighet är ett sätt att få upp lönen. Det innebär inte alla lärare ska in i en stor flyttcirkus. Men vi lärare ska använda alla smarta vägar som finns för att höja lönen.

Andra frågor som lyftes fram under debatten var att Lärarförbundet ska kräva nationella riktlinjer och maxtak för grupp- och klasstorlekarna, att alla lärarkategorier ska omfattas av legitimation samt att Lärarförbundet ska sluta tala om läraryrket som ”drömyrket”.
– Det är mer verklighetsförankrat att säga att läraryrket är ett framtidsyrke än att det är ett drömyrke, påpekade Jessica Carlsson, vice ordförande i lokalavdelningen i Enköping.
 
Stefan Helte

Val av ny ordförande
• Lärarförbundet har kongress i Lärarnas hus i Stockholm den 11–14 november.
• 255 ombud ska bland annat välja en ny förbundsordförande och fatta beslut om verksamhetsinriktningen.
• Verksamhetsinriktningen är det långsiktiga program som ska styra Lärarförbundet under de kommande fyra åren.

ur Lärarförbundets Magasin