Läs senare

Strider mot lagen – men här överväger kommunerna slöjförbud

SLÖJFÖRBUD17 kommuner ska fatta beslut om slöjförbud – trots att det strider mot lagen.
I skånska Skurup – där förbudet är ett faktum – bär fler flickor huvudduk i skolan än innan förbudet.

av Emma Olsson
17 feb 2020
17 feb 2020
Strider mot lagen – men här överväger kommunerna slöjförbud
Slöjförbudet i Skurup har fått effekten att ännu fler flickor som kommer till skolan med slöja. 17 kommuner övervägs just nu att ta efter förbudet, visar TT:s genomgång.

Slöjförbudet på Prästmosseskolan i Skurup är det enda i Sverige – men det har fått motsatt effekt. Fler elever kommer till skolan i slöja. Dessutom bedömer Skolverket att ett förbud strider mot yttrandefriheten. Det skriver TT.

Nu har nyhetsbyrån gjort en genomgång av 265 kommuner – varav det i 23 stycken finns förslag om förbud mot slöja i skolan. Frågan har väckts efter valet 2018.
Dessutom har Staffanstorp, som inte svarat på enkäten, infört ”ickeacceptans mot huvudduk” upp till årskurs sex.

I ytterligare en kommun, Järfälla, bereds motionen just nu. Sedan går den vidare till kommunfullmäktige för beslut. 16 kommuner uppger att frågan ännu inte är avgjord.
Ytterligare en kommun, Olofström, uppgav under enkättiden att frågan inte avgjorts, men sedan dess har kommunfullmäktige röstat nej.

I fem av kommunerna har förslaget fått avslag.

Här är de 17 kommunerna där frågan om slöjförbud ännu inte är avgjord – samt politiskt styre inom parentes.

 •  Skövde ( M C L
 • Södertälje (C KD S
 •  Enköping (M C L KD
 •  Jönköping (C L S
 • Järfälla (M C L
 •  Vellinge (M]
 •   Kristianstad ( M C L
 •  Malmö (L S)
 •   Åstorp (C S)
 •    Falköping ( M C L KD V MP)
 •    Tomelilla ( M C L KD)
 •    Karlskrona ( C L S)
 •    Degerfors ( M C L S)
 •    Motala ( M C L KD)
 •    Hässleholm (M L KD)
 •    Tibro (C L S)
 • Uppsala ( L S MP)
  Här har förslaget röstats ned
 •    Lidingö
 •    Kungsbacka
 •    Ljungby
 •    Olofström
  Resultatet utgår från enkätsvaren fram till den 5 februari.
     Källa: TT:s enkät och SKR

Därför strider slöjförbudet mot lagen

Skolverkets bedömning är att ett sådant förbud skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen.
I några kommuner har kravet på att införa slöjförbud även omfattat kommunanställd personal.
Vilken effekt ett sådant förbud skulle ha vet man först när det enskilda fallet prövats i domstol.
Å ena sidan kan arbetsgivaren i grund och botten bestämma om personalens klädsel, till exempel att alla ska bära en viss uniform. Å andra sidan finns personliga fri- och rättigheter som regleras i lag.
Källa: TT

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin