Läs senare

Student med rätt att rösta

StudentDe utgör en allt större del av Lärarförbundet. För första gången har en student nu utsetts till kongressombud.

av Niklas Arevik
26 apr 2018
26 apr 2018
Oskar Hellström studerar till ämneslärare och har valts som ombud till Läraförbundets kongress i höst. Foto: Andreas Carlsson

Lärarförbundet har i dag drygt 30 000 studerandemedlemmar. Det är en ökning med över 30 procent sedan 2014. Eftersom andra medlemskategorier ligger stabilt eller sjunker utgör studenterna i dag nästan 13 procent av det totala antalet medlemmar i förbundet.

24-årige Oskar Hellström läser fjärde året på ämneslärarutbildningen engelska och historia vid Göteborgs universitet. Han blev nyligen historisk då han som förste student någonsin valdes som ombud till Lärarförbundets kongress i höst.

– Det är väldigt hedrande och jag är stolt över att Göteborg har vågat nominera en student till kongressen. Jag har nog aldrig känt mig så här ödmjuk inför en uppgift, säger han.

När det gäller studentfrågor finns det mycket för förbundet att ta tag i, anser Oskar Hellström.

Studenter i lärarförbundet

Andel studenter organiserade av Lärar­förbundet efter inriktning:

Vad hände med de 4 140 medlemmarna som tog ­examen 2017?

– Kopplingen mellan studentorganisationen och hela förbundet kan bli mycket bättre. Lärarförbundet måste få upp ögonen för vilken resurs vi är.

Han ser Göteborgs lokal­avdelning som en förebild för förbundet centralt.

– Vi har skapat band mellan lokalavdelningen och studerande­kommittén, med dialog­möten och aktiviteter. Vi studenter försöker besöka så många ombudsträffar som möjligt för att bidra med vårt perspektiv.

En av de frågor han ser fram emot att diskutera på kongressen är den om professionsförbund, det vill säga ifall bara legitimerade och blivande lärare ska kunna bli medlemmar. Det är i allra högsta grad en studentfråga, anser Oskar Hellström.

– Om legitimerade och obehöriga är på samma nivå blir det svårt att motivera en lång utbildning, säger han.

Lärarförbundet har de senaste åren jobbat aktivt för att rekrytera och behålla fler lärarstudenter. Bland annat finns det nu fem personer som jobbar heltid med att ringa upp dem som närmar sig examen.

Av de 921 nya yrkesaktiva medlemmarna i januari kom 41 procent från ”övergången”, det vill säga studenter som börjat arbeta.

– Det visar hur viktigt vårt arbete med studenterna är. Uppringningen har fått en jätte­effekt, säger Mathilda Hansson, rekryteringsansvarig på Lärarförbundet.

Det stöd studentmedlemmarna efterfrågar gäller både själva utbildningen och när det är dags att börja söka jobb.

– Konflikthantering är det stort sug efter. Annars är det lön, arbetstid, villkor och anställningsavtal som de vill ha hjälp med. Det är en bra arbetsmarknad för lärare så många undrar vad de kan begära i ingångslön, säger Mathilda Hansson.

Kongress 2018

  • Kongressen vart fjärde år är Lärarförbundets högsta beslutande organ.
  • Kongress­ombuden, totalt 259 stycken, fattar beslut om förbundets inriktning i olika frågor.
  • Nästa kongress är 23 till 26 oktober 2018.

ur Lärarförbundets Magasin