Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Studenter får egna ombud

04 jun 2018

Lärarförbundet Student får ett utökat ansvar att ta vara på studenternas engagemang på lärarutbildningarna. Nästa år kommer förbundet att utse särskilda arvoderade studentombud på lärosätena.

– Planen är att det ska rekryteras studentombud redan i höst, för att jobba upp intresset, säger Mathilda Hansson på Lärarförbundet.

Förändringen genomförs efter ett förslag från Lärarförbundet Student, som förbundsstyrelsen nu har ställt sig bakom.

Lokalavdelningarna kommer även fortsättningsvis ha ansvar för rekryteringen av lärarstudenter.

ur Lärarförbundets Magasin