Läs senare

Studenter om hur VFU:n kan bli bättre

Trots att 94 procent i Lärarnas tidnings enkät var nöjda med sin VFU, har de många förslag till förbättringar. Här är några studentröster:

03 maj 2005

”VFU:n är alldeles för kort eftersom det är där man lär sig själva hantverket.
Glappet mellan lärarutbildarna och den verkliga skolan måste minskas. Ge handledarna i skolan en ärlig chans att få del av som sker på lärarutbildningen.”

”Att inte alltid ha med sig så mycket uppgifter att utföra. Det är viktigt att ”bara
få vara”, se hur de andra lärarna arbetar etc.”

”Bättre information från utbildningen till VFU-platsen.”

”Handledarutbildning. Höj status och ersättning för dem som handleder. Tre av fem hade inte haft ”lärarkandidater” förut. Ingen hade handledarutbildning.”

”För många lärarstudenter gör att man får tvinga på skolorna praktikanter. Min handledare var inte intresserad och jag kände mig oönskad. Det var dåligt med resurser på skolan och jag blev ofta inkastad som gratis vikarie/avlastning.”

”Borde vara fler sammanhängande veckor, så man kommer in i verksamheten och lär känna barn och personal.”

”Värdelöst med en massa uppgifter som ska lämnas in. Låt studenterna lära sig undervisa, inte skriva rapporter.”

”Studenterna bör bli tvingade att hålla i fler lektioner. Nu måste vi inte det. Detta innebär ju att många väljer bort att hålla i lektioner och tittar på i stället. De blir då osäkra på sin yrkesroll. Pallar jag att vara lärare?”

”Se till att teorin överensstämmer bättre med verkligheten.”

”Vi har inte ens fått tid att prata om våra VFU-upplevelser på skolan sen. Ingen representant från universitetet har någonsin besökt mig under mina 20 VFU-veckor. Vet många som berättat i korridorer hur de gråtit under VFU på grund av dåligt bemötande och ointresserade handledare.”

”Lita på oss studenter mera. Vi är vuxna människor, inga barn.
Högskolans personal bör ha mer kontakt med VFU-skolan för att se att allt fungerar. Som student kan man hamna i obekväma situationer, man vill ju få godkänt.”

”Jag är nöjd med VFU:n, men det var alldeles för lite!!”

”Handledarna har alltid varit dåligt insatta i utbildningen + inte varit positiva till förändringen av utbildningen.”

”Vet ej – för mig var det kanon!”

LÄS MER:


4Villkoren för VFU-lärare rena vilda västern 
4”Ibland vet jag inte var pengarna tar vägen” 
4Studenter vill ha längre perioder 
4Studenter om hur VFU:n kan bli bättre 
4”Alla VFU-lärare borde gå en kurs” 
4Bättre samordning på gång 
4Många modeller för VFU 
4Analys: VFU-läraren bortglömd i nya utbildningen 

ur Lärarförbundets Magasin