Läs senare

Studenter väljer bort förskola och fritidshem

Allt fler studenterna föredrar kurser och inriktningar som leder till arbete på grundskolan snarare än förskola och fritidshem. Den utvecklingen går att spåra på flera lärarutbildningar.
Högskolan.net har pratat med studieansvariga på några större högskolor och universitet.

04 Nov 2002

– Utbildningarna är lika långa och då tittar kanske studenterna istället på lön, arbetsvillkor och profession, säger Göran Levin, utbildningschef vid lärarutbildningen på Malmö högskola.

I Malmö kan studenterna ganska tidigt välja huvudämnen och studiespår. Göran Levin såg utvecklingen redan hösten 2001 och i år har trenden att välja mot grundskolans tidigare år fortsatt.

Nyligen har höstens nyantagna gjort sina val. Av cirka 1000 studenter har cirka 100 valt mot förskola och ytterligare cirka 50 mot förskola kombinerat med något annat, till exempel grundskolans tidigare skolår.

– Sammantaget har alltså cirka 15 procent av studenterna valt studiespår som ger kompetens mot förskolan, konstaterar Göran Levin

Leif Svensson,utbildningsledare vid Umeå universitet, bekräftar också bilden:

Av drygt 200 studenter på 140 p-utbildningen som nyligen valt inriktning inför år 2 har drygt 30 valt mot förskolan och enbart 5 mot fritidspedagogisk verksamhet.

– Tendensen är ännu tydligare i år än hösten 2001: Av 242 studenter valde då 179 mot grundskolans tidigare år, 47 mot förskola och 12 mot fritidspedagogisk verksamhet.

– Och ännu tidigare, i den gamla utbildningen, har vi haft konkurrens om de 60 platserna på förskollärarutbildningen och vi har haft 30 studenter på fritidspedagogutbildningen.

– Många studenter resonerar som att förskollärarutbildningen är förlängd med 20 poäng och då är det bättre att välja inriktning grundskolans tidigare år och få högre ingångslön och kanske högre status och bättre arbetsmiljö.

Vid Karlstads universitet antogs 270 studenter hösten 2001 på inriktning förskola, fritidspedagogisk verksamhet och grundskolans tidigare år. I våras valde 110 av dem förskola/fritidspedagogisk verksamhet.

– Nyligen gjorde jag en test bland studenterna genom handuppräckning. Och det märks att det säkert kommer att svänga ytterligare mot grundskolans tidigare år, berättar Eva Olson-Kälmäri, studievägledare.

Hon jämför med den gamla lärarutbildningen i Karlstad som hade både höst- och vårintagning. Då togs sammanlagt 180 studenter in varje år på förskollärar- och fritidspedagogutbildningen.

– Det vore värdefullt om man inte skilde på studenterna ute i verksamheten nu när utbildningarna ser så lika ut, säger hon.

Ingela ösgård

ur Lärarförbundets Magasin