Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Studielån bantas för norska lärare

LärarbristNorska studenter som väljer läraryrket kan få sina studieskulder minskade med mer än 100 000 kronor. Och ännu mer om de ställer in sig på att jobba i Nordnorge.

09 apr 2018

Med de nya reglerna kan man få lånen sänkta med 106 000 norska kronor på villkor att man avslutar en utbildning till lärare i grundskolan, gör det i normal studietakt och jobbar minst tre av de följande sex åren. Den nya ordningen infördes i höstas, och nu har studenterna chans att söka till högre utbildning senast den 15 april.

– Lärare kommer vi att behöva många av framöver, säger Fremskrittspartiets Roy Steffensen, som är ordförande i stortingets utbildningsutskott.

Även andra lärare än de som jobbar i grundskolan kan få rabatt på sina studieskulder. Och tar man jobb i Nordnorge minst tre av de första sex åren efter avslutad lärarutbildning, så kan det ge låneminskning på ytterligare 55 000 norska kronor.

ur Lärarförbundets Magasin