Läs senare

Styrelsen backar inte om obehöriga

KongressFlera av motionerna till kongressen i oktober berör frågan om att göra Lärarförbundet till ett professionsförbund. Trots många kritiska röster står förbundsstyrelsens svar fast, obehöriga lärare ska inte få bli medlemmar.

07 sep 2018
I oktober är det dags för kongress igen i Lärarförbundet. Bilden från 2014.

Skärpta medlems­villkor blir en stridsfråga vid Lärarförbundets kongress i oktober. En remissrunda i våras till landets lokalavdelningar visade att meningarna är delade om huruvida förbundet ska fortsätta att vara ett yrkesförbund för alla som undervisar i skolan eller om inriktningen ska ändras till att enbart organisera lärare med relevant utbildning.

Splittringen visar sig även i motionerna till kongressen. Flera lokalavdelningar ställer sig kritiska till förslaget och har lagt gemensamma motioner i frågan.

Men förbundsstyrelsen står fast. Att stärka professionen är avgörande för att höja statusen, värna kärnuppdraget och säkra att lärare och skolledare väljer Lärarförbundet i framtiden, skriver man i sitt yttrande. För att förbundsstyrelsen ska få igenom sitt förslag måste stadgarna ändras och för det krävs att två tredjedelar av kongressen röstar för förslaget.

Göteborg hör till de avdelningar som fortsatt vill se Lärarförbundet som ett yrkesförbund. Andrea Meiling är ordförande i Göteborg.

– Det finns många frågor som behöver diskuteras, till exempel vem som äger branschavtalet. Och de som inte får vara med – vart ska de ta vägen? säger hon.

En annan fråga som varit stor i förbundet under en längre tid är den om organisering av medlemmar i fristående verksamhet och hur de bättre ska representeras i förbundet. Förbundsstyrelsen vill bilda en fristående riksorganisation för dessa medlemmar. Inom denna kan sedan riksavdelningar, samrådsavdelningar och klubbar växa fram. Medlemmarna i riksorganisationen ska få egen representation på kongress och i förbundsråd.

Men flera avdelningar i förbundet ser med oro på denna förändring, däribland Göteborg och Stockholm. De flesta kritiker vill i stället se regionala avdelningar för medlemmar som jobbar inom fristående verksamheter. De menar att detta skulle göra Lärarförbundet mer tillgängligt för medlemsgruppen, vilket är i linje med förbundets ambition att bli mer medlemsnära. Men förbundsstyrelsen står fast vid sitt ursprungliga förslag.

I tidningsfrågan har det, som Lärarnas tidning tidigare berättat, kommit in ett 20-tal motioner från avdelningar och enskilda medlemmar som vill värna oberoendet för Lärarförbundets tidningar. I sitt yttrande om dessa motioner skriver förbundsstyrelsen att inga grundläggande förändringar har skett när det gäller tidningarna och deras uppdrag. Chefredaktörerna är fortsatt ansvariga utgivare och leder redaktionernas arbete och det finns inget förbud för tidningarna att granska förbundet, påpekar styrelsen.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: