Läs senare

Succé för satsning på lärares röster i skoldebatten

DebattHallå där! Karin Lindgren, debattredaktör på Lärarnas tidning. Det går bra för tidningens satsning på att få in fler lärare i skoldebatten på webben och i papperstidningen.

av Maria Lannvik Duregård
14 mar 2017
14 mar 2017
Karin Lindgren, debattredaktör.

Varför har tidningen valt att lyfta fram lärarnas röster?

– Det är så många som tycker så mycket om skolan och uttalar sig tvärsäkert om läraryrket, medan lärare, fritidspedagoger och förskollärare är ganska tysta. En del säger tystade – mer eller mindre knäckta av den offentliga debatten, där det mesta som går snett i samhället beror på skolan och lärarna. Samtidigt är det oerhört viktigt att de som verkligen är yrkesverksamma, och alltså experter, får komma till tals.

– Politiker och opinionsbildare får förstås också skriva, men de ska inte stå oemotsagda. Det är inte lärarna som ska reagera på politikernas alster, utan tvärtom.

Hur går det?

– Vi har uppmanat lärare i olika Facebookgrupper att skriva, och fått en hel del bra och viktiga inlägg. En del har blivit väldigt lästa, kommenterade och delade, till exempel Mats E Karlsson i Göteborg, som skrev ett kritiskt inlägg om lärarlönelyftet, och Karin Herlitz i Värmdö, som skrev om inkludering – jätteroligt!

Skriv du med

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Du kan även mejla eller ringa Karin Lindgren:

karin.lindgren@lararnastidning.se

08-737 69 09

Klicka här för att komma till #LTdebatt

– Jag vill uppmana fler lärare att göra sin röst hörd. Det är viktigt för att slå hål på myter, vederlägga rena felaktigheter och sätta ljuset på det som verkligen är viktigt.

Vilka yrkesgrupper fattas?

– Vi har fått inlägg från lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Men skolledare har inte skrivit än – de får gärna skriva!

Vad drömmer du om just nu?

– Just nu drömmer jag om inlägg om likvärdigheten i skolan och skolsegregationen, inför Skolkommissionens förslag som kommer i april. Det vore jätteintressant att höra lärarnas tankar om det: Hur påverkar skolsegregationen möjligheten att utföra ditt uppdrag som lärare?

– Men debattinläggen kan förstås handla om vad som helst.

 

ur Lärarförbundets Magasin