Läs senare

Svår arbetssituation för lärare i estetiska ämnen

BehörighetObehörigheten är stor och lärarna efterlyser kompetensutveckling i bland annat bedömning och betygsättning. Det visar Skolverkets nationella utvärdering av ämnena slöjd, musik och bild i grundskolan.

07 sep 2015

Stora undervisningsgrupper, för många grupper per lärare och för få timmar i förhållande till kursplanens mål är problem som lyfts fram i granskningen. Lärarnas arbetsbelastning är hög.

– Utvärderingen visar på ett behov av att stärka lärarna i bild, musik och slöjd på olika sätt. Det är också viktigt att lärarna får tid och möjligheter att samverka med kollegor i sina ämnen, säger Hanna Österlund, projektledare för utvärderingen på Skolverket.

Bara sex av tio lärare i ämnena i årskurs 7-9 är behöriga. I årskurs 4-6 är det fem av tio.

– Det finns både ett behov av nyutbildade lärare från lärarutbildningarna, men också av att ge möjlighet för och uppmana lärare som redan är verksamma att genomgå behörighetsgivande utbildningar av olika slag, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på Skolverkets resultatutvärderingsenhet.

Skolverket har också tagit reda på hur eleverna ställer sig till ämnena och sina lärare. De är mycket positiva.

ur Lärarförbundets Magasin