Läs senare

Svårt förhandla åt sjukskriven

20 jan 2016

Det är tufft att vara fackligt ombud när arbetsgivare pressar på med erbjudande om utköp. Det berättar flera av ­Lärarförbundets regionombudsmän som Lärarnas tidning varit i kontakt med.

De före­träder lärare i olika arbetsrättsliga tvister och bilden de ger är samstämmig: de svåraste situationerna uppstår när medlemmar är sjuka.

— Det är värst när medlemmar mår så dåligt att de inte är i skick att fatta ett så av­görande beslut som ett utköp kan vara. De kan befinna sig i en livskris. Ändå är det ju alltid medlemmen som måste fatta beslutet, det kan vi inte göra åt dem, säger Kristina Hovlid, regionombudsman i Vänersborg.

Hur agerar du som fackligt ombud i den situationen?

— Jag brukar försöka få arbetsgivaren att inte driva på, att ge mer tid. Och jag brukar också säga samma sak till medlemmen.

Svårt är också när en lärare vill tillbaka i arbete, men inte riktigt orkar. Ibland görs flera försök som inte fungerar. Arbets­givaren kan i många fall visa välvilja men ändå inte ställa upp tillräckligt, enligt facket. Ibland missas steg i rehabiliteringen, ibland görs inte en ordentlig utredning om omplacering.

— Vi försöker stötta medlemmen så långt det går, men det handlar också om att skapa en realistisk bild av situationen. Som medlem är man oftast väldigt utsatt i ett sådant läge, säger Kristina Hovlid.

Ibland kan det bästa för en medlem vara att släppa och gå vidare. Det kan även gälla fall som skulle kunna drivas vidare till domstol, eftersom en sådan process tar lång tid och frestar på, enligt Kristina Hovlid. Möjligheten finns då att i stället förhandla upp summan i en överenskommelse.

— Om vi kan visa att arbetsgivaren gjort fel blir det ett dyrare utköp, säger Kristina Hovlid.
 

Hårda krav på arbetsgivaren

  • En arbetsgivare har långt­gående skyldigheter att rehabilitera en sjuk medarbetare. En sjuk anställd har stärkt anställningsskydd.
  • Arbetsgivaren är skyldig att så fort det blir tydligt att sjukskrivningen varar längre än någon vecka, börja med en rehabiliteringsprocess.
  • En anställd bör i första hand få hjälp att komma tillbaka till sin ordinarie tjänst. Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetet och arbetsplatsen för att göra detta möjligt. Det kan handla om ­fysiska hjälpmedel, till ­exempel höj- och sänkbara bord, eller anpassning av villkor, till exempel schemaändring.
  • Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa en ny tjänst för att en sjuk medarbetare ska kunna komma tillbaka, men att inom ramen för befintliga tjänster prova att omfördela arbetsuppgifter för att underlätta återinträde i arbete.
  • Om rehabiliteringen till ordinarie tjänst inte fungerar ska medarbetaren erbjudas andra typer av tjänster hos samma arbetsgivare. Även dessa tjänster har arbetsgivaren skyldighet att anpassa till medarbetarens förmåga och även här kan det bli fråga om att omfördela uppgifter.
  • Först när en anställd inte kan utföra något arbete av betydelse hos arbetsgivaren, denna »arbetsoförmåga« är stadigvarande och en reha­biliteringsprocess helt avslutats kan det finnas saklig grund för uppsägning.

ur Lärarförbundets Magasin