Läs senare

Svårt komma överens om ny skollag

Tidtabellen för skollagspropositionen flyttas ständigt fram. Senaste budet är att den läggs före årsskiftet och träder i kraft den 1 juli 2007. Många frågor är ännu olösta.

31 Mar 2005

Regeringen och samarbetspartierna har identifierat vilka frågor de inte är överens om.

– Det är en lång lista. I många förhandlingar kan man hitta kompromisser men här gäller det ofta principiella och ideologiska frågor, som är svåra att kompromissa om, säger Mikaela Valtersson, som förhandlar för miljöpartiet.

Hon nämner några av sitt partis hjärtefrågor. Det gäller bland annat rätten att kunna ompröva betyg, att fristående gymnasieskolor ska kunna ha individuella program och rätten för obehöriga lärare att sätta betyg, om rektorn bedömer att de klarar av det.

I några frågor står miljöpartiet och vänsterpartiet långt ifrån varandra. Vänsterpartiet är emot fri etableringrätt för förskolor, miljöpartiet är för. Miljöpartiet är positivt till profilklasser men har en något restriktiv hållning till tester som urvalskriterium på grundskolan.

– Men vi säger ja till tester för estetisk profil och kanske idrott och på gymnasieskolan vill vi inte ha så stora restriktioner alls, säger Mikaela Valtersson.

Vänsterpartiet säger nej till prov för att komma in i profilklass.

– Vi har svårt att hantera situationen att testa och sortera till olika profiler i en grundskola som är obligatorisk och ska vara tillgänglig för alla, säger vänsterpartiets förhandlare Lennart Gustavsson. Denna princip gäller alla profiler, även musik.

Tidigast i månadsskiftet april/maj väntas ett skollagsförslag som ska gå på snabbremiss i sex veckor för att efter sommaren lämnas till lagrådet. Före sommaren ska också ett förslag på vuxenutbildningslag skickas ut på remiss och siktet är inställt på att båda lagarna ska träda i kraft samtidigt.

AGNETA PETTERSON

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin