Läs senare

Svårt stressade fortsätter jobba

13 okt 2016

Foto: Per Groth

Var fjärde grundskollärare besväras av arbetsrelaterad stress. Många jobbar på trots sömnbesvär och ångest.

Bara psykologer och socialsekreterare ligger högre bland de yrkesgrupper som upp­lever hög psykiskt belastning i arbetet, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Förskollärare och fritidspedagoger har också höga tal, var femte upplever stressrelaterade besvär. De toppar även listan över sjuktal på grund av psykiska diagnoser (se grafik).

Att grundskollärares sjuktal är lägre kan tolkas som att de i högre grad går till arbetet trots belastningen.

— Man går inte hem i första taget om man känner stress. Tvärtom, man jobbar mer, ­säger Marie ­Andersson, grundskollärare och arbetsplats­ombud för Lärarförbundet på Skiljeboskolan i Västerås.

I Västerås visar den lokala medarbetarenkäten från förra året att 38 procent av låg- och mellanstadielärarna upplever att de »alltid har för mycket att göra«. När de ska uppskatta vad som hindrar dem från att arbeta effektivt anger 63 procent »hög arbetsbelastning«, men »datasystem« hamnar också högt med 54 procent.

Även den svåra vikarie­situationen, högre krav på dokumentation och fler pedagogiska utredningar tynger, förklarar Marie Andersson.

— Allt ska dokumenteras nu för att man ska ha ryggen fri, och det finns inte lika mycket annan personal längre.

Det finns flera anledningr till att jobba trots stressen.

— Det är ingen som egentligen gör ditt jobb när du är borta. Även om du får en vikarie ligger allt kvar och väntar på dig, säger Marie ­Andersson.

Just vikariesituationen har varit en av de stora utmaningarna, bekräftar Jan Lindblom, barn- och utbildningsdirektör i Västerås. Staden satsar nu på andra resur­ser, som lärarassistenter och resurs­pedagoger.

— Vi ser också över rektorers förutsättningar att hinna med lärarna.

Även it-stressen kommer att minska, enligt Jan Lindblom.

— Västerås stad har satsat ganska kraftigt på digitalisering, men vi har inte riktigt haft en organisation för att ta hand om det. Nu har vi anställt en it-chef och flera it-administratörer som ska hjälpa skolorna. Vi har också satsat på fortbildning för lärarna.

Hans Flygare, Lärarförbundets arbetsmiljöexpert, hoppas att den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (Afs 2015:4) blir ett verktyg för arbetsgivare och fack att fördjupa arbetet.

— Vi måste börja prata om belastning och balansen mellan resurser och krav. Vi vet att hög arbetsbelastning leder till ohälsa på sikt. 

Grundskollärare tungt belastade

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin