Läs senare

Svävande studio i Karlstad

06 jun 2007

Vid Karlstads universitet  byggs ett nytt hus som ger utrymme för nya pedagogiska arbetssätt. I huset monteras en svävande föreläsningssal.

Husets mest utmärkande drag blir en multimediastudio, som till synes svävar över marken, upphängd i kraftiga stag i taket. I studion, som får en golvyta på omkring 100 kvadratmeter och en takhöjd på sju meter, ska det finnas plats för 120 åhörare. Här ska man, förutom vanliga föreläsningar, också kunna bedriva virtuella experiment och bjuda på ljud- och bildupplevelser.

På utsidan kan film, konstverk och föreläsningar visas på en gigantisk storskärm.

ur Lärarförbundets Magasin