Läs senare

Svensk skola medelmåttig på att använda it

Det finns gott om digital teknik i den svenska skolan. Men det står sämre till med förmågan att använda den. Det slår Digitaliseringskommissionen fast i en ny rapport.

13 mar 2014

På torsdagen överlämnade Digitaliseringkommissionen sin utredning ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” till it-minister Anna-Karin Hatt.

I utredningen, som delvis lutar sig mot en rapport som EU-kommissionen låtit ta fram vad gäller it-användning i skolan 2013, framgår att de nordiska länderna har högst datortäthet bland eleverna i samtliga årskurser. Trots det är Sverige bara medelbra på att använda it i skolan. I årskurs fyra använder till exempel bara 28 procent av lärarna it i undervisningen i mer än var fjärde lektion. Det ligger strax under EU-snittet. I Irland anger 75 procent av lärarna att de gör det.

De föreslår en lång rad förbättringar vad gäller it inom skolområdet:

 • skärpta digitala kunskapskrav i läroplanerna
 • ett digitalt kunskapslyft för både lärare och rektorer
 • digitala inslag i de nationella proven
 • bättre uppföljning av it-utvecklingen i skolan
 • nätbaserade kurser i gymnasieskolan
 • innovationsprojekt för nyskapande digitala läromedel och undervisningsformer
 • större digitala inslag i lärarutbildningen

”It-pedagogik i skolan är inget som står i motsats mot satsningar på bättre kunskapsresultat”, skriver kommissionen. ”Tvärtom visar många studier att klok användning av it i skolan stimulerar elevernas inlärning, förbättrar resultaten i särskilt språk, matematik och naturvetenskap och ökar lusten och det egna engagemanget i lärandet.”

Mer it i skolan kan också minska gapet mellan flickor och pojkars teknikanvändning.

– Att introducera it tidigt i skolan kan fånga upp flickors teknikintresse innan tekniken har hunnit bli för hårt könspräglad, men det tycks också kunna förbättra pojkars skolresultat generellt, säger Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen.

Digitaliseringskommissionen

 • Tillsattes av regeringen i juni 2012
 • Har i uppdrag att verka för att regeringens it-politik genomförs och strategi uppnås
 • Ordförande är Jan Gulliksen, professor vid KTH
 • Kommissionen publicerar sitt underlag på webbplatsen digitalasverige.se

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin