Läs senare

Svensk utbildning får blandat betyg av utländska studenter

Svensk högre utbildning är bra, men kontakterna med det svenska samhället brister. Det visar en webbenkät bland 138 000 studenter från 203 universitet i Europa, USA och Asien.

13 apr 2011

16 svenska lärosäten har betygsatts i den internationella studentbarometern inom ramen för Study Destination Sweden. Det är ett projekt mellan Svenska Institutet och 31 lärosäten för att marknadsföra svensk högre utbildning internationellt.

Enkäten visar att svenska lärosäten visserligen är bra på mycket, men kan bli mycket bättre på att bemöta utländska studenter. Kontakterna med svenska studenter, samhället och kulturen får låga poäng liksom den sega antagningsprocessen. Allra lägst betyg får arbetsmarknadskontakterna och karriärvägledningen.

– Det stämmer väl överens med den bild som ges i utredningen cirkulär migration. Universitet och högskolor behöver arbeta med aktivt med detta för att kunna konkurrera internationellt. Men regelverket behöver också lättas upp för utländska studenter så att de kan stanna kvar och arbeta, precis som utredningen föreslår, säger Annika Rembe, generaldirektör vid Svenska Institutet i en kommentar.

Undersökningen är en benchmark och inte en rankning vilket gör att alla parametrarna inte redovisas offentligt utan bara enskilt för varje lärosäte. Enkäten gjordes av det brittiska företaget I-Graduate. 9 145 av dem som svarat studerar i Sverige vilket utgör cirka 42 procent av landets utbytesstudenter. I en fråga om den sammantagna nöjdheten hamnade fyra svenska lärosäten bland de tio främsta.

Fakta:
Följande lärosäten deltog i enkäten: universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och högskolorna i Jönköping, Malmö, Mälardalen, Skövde och Trollhättan (Högskolan Väst).

ur Lärarförbundets Magasin