Läs senare

Svenska lärare ger läxor på fel sätt

Finska lärare följer upp de läxor de ger och diskuterar dem i klassrummet. Det görs betydligt mer sällan i Sverige och Norge, vilken delvis kan förklara skillnaderna i ländernas kunskapsresultat. Det visar en forskningsrapport som jämfört ländernas läxor.

14 okt 2013

Trots att finska elever lägger ned lite tid på läxor så ligger de i topp vad gäller kunskapsresultaten. En förklaring kan vara att deras lärare ger rätt slags läxor, till skillnad från lärarna i Sverige och Norge. Det visar en ny norsk forskningsrapport som jämfört hur läxor ges i de olika länderna.

Skillnaden ligger främst inte i vilken slags läxor som ges, utan hur de följs upp.

– I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, det är en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Grönmo, forskare vid universitetet i Oslo och projektledare för Timss i Norge, till Svenska Dagbladet.

Forskarna har granskat och sammanställt data från Timss för elever i årskurs 4 och årskurs 8, kring hur lärare följer upp läxan i matematik.De svenska lärarna är sämst på att återkoppla till läxan i klassrummet. Medan nästan 9 av 10 lärare i årskurs 8 i Finland uppger att de diskuterar matematikläxan ofta eller mycket ofta, är motsvarande siffra för Sverige 2 av 10 lärare och för Norge 3 av 10.

– I Norge och Sverige har vi tappat mycket av klassrummet som en diskussions- och lärandearena. Det har de behållit i större grad i Finland. Det är en viktigt poäng, både när det gäller läxor och annan undervisning, säger Liv Sissel Grönmo till Svenska Dagbladet.

Enligt Skolverkets generaldirektör Anna Ekström är läxor ett väldigt oreglerat område. Och så bör det förbli, anser hon.
– Läxor är ett sådant område som lärarna bör och ska bestämma om. Jag diskuterade detta med min finska kollega och enligt honom skulle man aldrig komma på tanken att reglera läxor i Finland. Däremot är man väldigt mån om att lärarna genom vidareutbildning får kunskap om hur man kan använda läxor, säger hon till TT.

När Lärarnas tidning 2008 genomförde en undersökning bland svenska lärare om varför de ger läxor så var den vanligaste orsaken att ”Eleverna ska få en rutin att själva ta ansvar för sitt skolarbete”. Därefter kom alternativet ”Föräldrarna ska bli delaktiga i skolarbetet”.

Av dem som gav läxor ansåg huvuddelen, 83 procent, att läxor i huvudsak är positivt för inlärningen. 11 procent uppgav att läxor inte har någon betydelse och 6 procent att läxor i huvudsak är negativt för inlärningen. Så många som 31 procent hävdade att de ger läxor för att eleverna annars inte hinner med det som ska göras på skoltid.  

Läs mer om Lärarnas tidnings undersökning här. Du kan även gå in och svara på vår webbfråga om läxor här.

ur Lärarförbundets Magasin