Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Svensken mycket nöjd med förskolan och gymnasiet

Förskolan och gymnasieskolan hamnar på plats två och tre när Sveriges invånare tycker till om välfärdstjänsterna. Grundskolan ligger också mycket bra till, men mest nöjd är medborgarna med vatten och avlopp.

16 dec 2016
Foto: Colourbox

De flesta svenskar är nöjda eller kanske till och med mycket nöjda med hur olika samhällstjänster fungerar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex över 17 olika kärnverksamheter inom kommun och landsting.

2 200 personer tillfrågades i enkäten och ombads att sätta betyg mellan 0 och 100 på de olika verksamheterna. Högst betyg fick vatten och avlopp som gavs snittbetyget 76,7. Därefter följde förskolan med 75,8 i betyg och gymnasieskolan med 73,5 av de 100 möjliga.

Nöjdhetsindex

Kommuners/landstings verksamheter och betyg i genomsnitt:

 1. Vatten och avlopp 76,7
 2. Förskola 75,8 (2015: 3; 2014: 1)
 3. Gymnasieskola 73,5 (2015: 10; 2014: 3)
 4. Sopor och avfall 72,7
 5. Hemtjänst 72,5
 6. Sjukvård 72,2
 7. Grundskola 71,1 (2015: 6; 2014: 9)
 8. Fritidsverksamhet 70,9
 9. Äldreboende 69,1
 10. Kultur och Fritid 68,2
 11. Kommun och Landsting 67,6
 12. Kollektivtrafik 67,1
 13. Företagsklimat 62,2
 14. Trygghet 61,1
 15. Miljö och Klimat 56,7
 16. Information 56,6
 17. Väghållning 54,1
 18. Individ- och familjeomsorg 54,1
  Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Betygen visar enligt SKI att svensken är nöjd eller mycket nöjd med 14 av de 17 samhällstjänsterna.

– Det är glädjande att den verksamhet som våra medlemmar driver uppskattas av medborgarna, säger Lena Dahl, tillförordnad vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

I botten hamnar information, väghållning och Individ och familjeomsorg som får betyg mellan 54 och nära 57 av 100. Väghållning har varit ett område där färre är nöjda, och där missnöjet ökat senaste året.

Kommunernas och landstingens verksamheter brukar ligga ganska högt i mätningar över kunders nöjdhet. Medan flera andra branschmätningar i år visar på minskat förtroende och nöjdhet, som exempelvis inom branscher som telekom, bank och försäkring.

– Vi har förstått är att vår bransch ligger resultaten ganska still och på en bra och hög nivå medan nöjdheten minskat inom andra, säger hon.

– Vi jobbar nära medborgarna och det är viktiga tjänster som berör människor i deras vardag. Så det är viktigt att det uppskattas.

Jämfört med 2009 ger svensken tjänsterna högre betyg inom 11 olika områden.

 

ur Lärarförbundets Magasin