Läs senare

Sverige behöver en stark och samlad lärarprofession

DebattDet djupt olyckligt att lärarprofessionen i dag är splittrad på flera olika fackförbund. En splittrad profession ger frivilligt bort makten över utvecklingen i skolan till andra, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

13 feb 2019

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

Utbildning är grunden för individens och samhällets utveckling. Den är en förutsättning för demokratin samtidigt som den möjliggör social rörlighet, innovation och stärkt konkurrenskraft.

Och utvecklingen går framåt. Sverige har vänt den negativa trenden och kunskapsresultaten stiger igen. Det visar internationella mätningar som PISA och TIMMS.

Illustration: Colourbox

Det är till stor del lärarnas förtjänst. Det är deras kompetens och hårda arbete som är grunden för framgångarna. Ska vi lyckas rusta nästa generation för framtiden är det helt nödvändigt att satsa på lärarna.

Men utmaningarna är många. Lärarbristen är akut och det fattas idag 65.000 lärare runt om i landet. Bristen på behöriga slår så klart hårt mot likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen och leder dessutom till att arbetsbördan ökar för de lärare som finns. Det leder i sin tur till en ond spiral eftersom många väljer att lämna yrket med ännu tuffare arbetsmiljö för de som stannar kvar som följd.

Detta är ohållbart. Villkoren i skolan måste förbättras. Läraryrkets attraktivitet måste stärkas.
Ett stort ansvar vilar på landets politiker, både nationellt och lokalt. Det krävs en nationell strategi och omfattande reformer för att råda bot på lärarbristen och rusta Sverige för framtiden.

Lärarlönerna måste bli konkurrenskraftiga i relation till andra akademikeryrken. Arbetsmiljön måste förbättras så att balans mellan krav och resurser råder. Lärares och skolledares rätt till tid för kompetensutveckling under hela yrkeslivet måste säkras och lärares autonomi stärkas. Därtill måste resurserna till lärarutbildningarna öka och fler vägar in i läraryrket skapas.

Men även vi som representanter för lärarkåren har ett stort ansvar. Vi kan inte bara peka på problemen och bristerna, vi har också en skyldighet att komma med lösningar. Lösningar på vad som behöver göras för att förbättra situationen utifrån lärarnas, elevernas och samhällets behov.

Vi vet att splittringen i skolpolitiken varit skadlig för svensk skola och läraryrkets attraktivitet. Ändå spär vi själva på den splittringen genom att inte tala med en röst.

Vi vet att ryckigheten och splittringen i skolpolitiken varit skadlig för svensk skola och läraryrkets attraktivitet Ändå spär vi själva på den splittringen genom att inte tala med en röst. Genom en samlad och stark profession stärker vi vår ställning och vårt inflytande. Det är endast då som vi kan åstadkomma en förändring som utgår från forskning, kunskap och empiri snarare än åsikter och känslor.

Därför är det djupt olyckligt att lärarprofessionen i dag är splittrad på flera olika fackförbund. En splittrad profession ger frivilligt bort makten över utvecklingen i skolan till andra. Det är på sikt förödande för lärarkåren, skolan och Sveriges ställning som kunskapsnation.

Svensk skola behöver enighet, inte splittring. Vi behöver dialog, inte konflikt. Hopp, inte alarmism. Utveckling, inte nostalgi.

Lärarförbundet är idag den enda organisation som samlar kraften från hela lärarprofessionen. Vi vägrar att ställa olika lärarkategorier eller lärare och skolledare mot varandra. Det är den samlade lärarkåren som har svaren på̊ vad som behöver hända på̊ arbetsplatsen, i läraryrket och i hela Skolsverige. Vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att vara bra lärare och skolledare. Och det är tillsammans som vi kan ta fullt ansvar för hela skolans utveckling, från förskola till högskola.

För allt börjar med bra lärare. Tillsammans.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin