Läs senare

”Sverige behöver minska undervisningstiden för lärare”

IntegrationBarn till invandrare måste ges bättre möjligheter att välja skola. Dessutom måste lärares undervisningstid minskas för att motverka lärarbristen. Det hävdar OECD i en ny rapport.
”Högre löner är viktigt, men det behöver kombineras med bättre arbetsförhållanden”, säger rapportförfattaren Lucie Cerna.

av Niklas Arevik
01 feb 2019
01 feb 2019

Regeringen beställde rapporten av OECD 2017. Den innehåller rekommendationer om vad Sverige bör göra för att förbättra resultaten för elever med invandrarbakgrund. Bakgrunden är att Pisa-mätningarna visar att skillnaderna mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund är betydligt större i Sverige än i övriga OECD-länder. Nästan två tredjedelar av barnen till första generationens invandrare misslyckas med sina studier.

Lucie Cerna, analytiker på OECD. Foto: Niklas Arevik

– Sverige har varit under starkt tryck. Att ta emot alla dessa nya elever har varit en stor utmaning. De är också kraftigt överrepresenterade bland de svagpresterande eleverna, säger Lucie Cerna, analytiker på OECD och rapportförfattare till Lärarnas tidning.

Hennes rekommendation är att Sverige tittar på hur andra länder har hanterat skolsegregationen. Bland andra Nederländerna, Kanada och USA lyfts fram som förebilder.

Sverige bör även underlätta för familjer i utsatta områden att välja skola. Rapporten nämner i det sammanhanget Nederländerna, som har informationssatsningar till föräldrar i utsatta områden och dessutom tillämpar lottning som ett inslag i skolvalet.

En annan åtgärd är att höja lärares kompetensnivå. Lönerna bör höjas och incitamenten för att ta jobb i skolor med många problem måste bli bättre, enligt Lucie Cerna.

– Förstelärarreformen var ett viktigt första steg för att få upp lönerna för lärare i Sverige. Men lön är inte allt. Det är också viktigt att förbättra arbetsmiljön, med minskad undervisningstid och ökad tid för planering, säger hon.

OECD rekommenderar också förbättrad uppföljning av nyanlända elevers språkutveckling, och att skolorna involverar föräldrarna i undervisningen i svenska som andraspråk.

ur Lärarförbundets Magasin